Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske

Naziv
Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
64241
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznati studente s temeljnim spoznajama o biološkim i kulturnim prapočecima i razvoju čovjeka, načinima prilagodbe na okoliš, te korištenim strategijama preživljavanja u starijem i srednjem kamenom dobu.
Sadržaj
 1. Povijest proučavanja paleolitika u okviru razvoja europske prapovijesne arheologije
 2. Metode istraživanja paleolitičkih nalazišta
 3. Rani hominini i prva litička industrija I
 4. Rani hominini i prva litička industrija II
 5. Nastanjivanje Europe i ašelejenska kultura
 6. Klimatske prilike i staništa u srednjem paleolitiku
 7. Neandertalci i musterijenska kultura I
 8. Neandertalci i musterijenska kultura II
 9. Pribavljanje hrane i prehrana neandertalaca
 10. Simboličko ponašanje neandertalaca
 11. Pojava suvremenih Europljana
 12. Problem prijelaska srednjeg u gornji paleolitik
 13. Rani gornji paleolitik
 14. Kasni gornji paleolitik i mezolitik I
 15. Kasni gornji paleolitik i mezolitik II

Ishodi učenja
 1. Primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku
 2. Koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu
 3. Moći prezentirati stručne i znanstvene podatke javnosti
 4. Primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija
 5. Nabrojati i objasniti metode relativnog i apsolutnog datiranja arheološke građe
 6. Nabrojati i objasniti tipologije pojedinih vrsta arheološke građe
 7. Nabrojati i objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheologiji
 8. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativne kamene izrađevine i proizvodne postupke
 9. Moći nabrojati i opisati različite faze biološke i kulturne evolucije čovjeka
 10. Primijeniti postojeće tipologije na klasifikaciju kamenih izrađevina
 11. Moći opisati promjene u okolišu tijekom glacijala i postglacijala i način prilagodbe ljudi na te promjene
 12. Moći opisati promjene u strategijama preživljavanja kroz dugo vremensko razdoblje
 13. Moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske
 14. Moći navesti glavna obilježja arheoloških kultura i civilizacija Europe i Sredozemlja
Metode podučavanja
Predavanja uz slikovni materijal, rad sa didaktičkom zbirkom
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Janković, I., Karavanić, I. 2009. Osvit čovječanstva: početci našega biološkog i kulturnog razvoja. Zagreb, Školska knjiga.
 2. Karavanić, I. 2004. Život neandertalaca. Zagreb, Školska knjiga.
 3. Mellars, P. 1994. The Upper Palaeolithic Revolution. U: The Oxford Illustrated Prehistory of Europe (ed. Cunliffe, B.),Oxford, Oxford University Press, pp. 42-78.
 4. Mithen, S. 1994. The Mesolithic Age. U: The Oxford Illustrated Prehistory of Europe (ed. Cunliffe, B.), Oxford, Oxford University Press, pp. 79-135.
 5. Malez, M. 1979. Paleolitske i mezolitske regije i kulture u Hrvatskoj. U: Praistorija jugoslavenskih zemalja I (ed. Benac, A.), Sarajevo, Svjetlost, pp.227 – 295.
 6. Radovčić, J. 1988. Dragutin Gorjanović-Kramberger i krapinski pračovjek. Zagreb, Školska knjiga.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar