Pisanje znanstvenih tekstova 2

Naziv
Pisanje znanstvenih tekstova 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
132031
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je ovog kolegija studente upoznati s osnovnim pismenim oblicima komunikacije uvjetovane akademskim okvirima, odnosno s pisanjem akademskih članaka. Studenti će naučiti kritički i analitički čitati te sustavno pristupati pisanju znanstvenih tekstova iz područja lingvistike. Upoznat će se s osnovama akademskog govorništva, što će primijeniti u vlastitim usmenim izlaganjima.
Sadržaj
 1. Introduction - writing about linguistics
 2. Areas of Study and Project Ideas
 3. Areas of Study and Project Ideas
 4. Techniques for Collecting Data
 5. Techniques for Collecting Data
 6. Tools for Data Analysis
 7. Plagiarism and How to Avoid It
 8. Referencing systems
 9. The Publishing Process
 10. Teacher-student conferences
 11. Teacher-student conferences
 12. Student presentations of research papers
 13. Student presentations of research papers
 14. Student presentations of research papers
 15. Student presentations of research papers

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći izmisliti i provesti malo lingvističko istraživanje.
 2. Studenti će moći pismenim standardnim jezikom opisati jezike koje poznaju.
 3. Studenti će moći oblikovati znanstveni rad po konvencijama MLA ili Chicago
Metode podučavanja
Kolegij je seminarskog tipa; nastava će se izvoditi interaktivno. Studenti će često raditi u manjim grupama i međusobno komentirati i analizirati radove i dobivati povratne informacije od svojih kolega. Nastavnik potiče raspravu i moderator je tih rasprava. Očekuje se redovito polaženje, nastave i aktivno sudjelovanja studenata na nastavi. Studenti će se redovito pripremati za nastavu, pisati zadane radove i pripremati usmene prezentacije. O radovima i prezentacijama diskutirat će se na satu.
Metode ocjenjivanja
Elementi za ocjenu bit će: aktivno sudjelovanje na kolegiju, pisani radovi, završni pisani rad, usmene prezentacije.

Obavezna literatura
 1. Wray, A. i Bloomer, A. (2006) Projects in Linguistics: A Practical Guide to Researching Language.
 2. Girbaldi, J. MLA Handbook for Writers of Research Papers, The Modern Language Association of America.
 3. Turabian, Kate L. 2007. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, 7. edn. Chicago: University of Chicago Press.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij