Počeci simbolike i umjetnosti

Naziv
Počeci simbolike i umjetnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117489
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Stjecanje suvremenih spoznaja o pojavi simbolike, postanku jezika, prapočecima duhovnosti, te pojavi i razvoju apstraktne i figurativne umjetnosti u paleolitiku
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Krive interpretacije i stvarni pokazatelji simboličkog ponašanja u donjem paleolitiku
 3. Ukopi neandertalaca
 4. Pitanje kanibalizma
 5. Kritika teorija kulta lubanje i kulta medvjeda
 6. Korištenje osobnih ornamenata u srednjem paleolitiku
 7. Mogućnost proizvodnje zvuka i glazbe u srednjem paleolitiku
 8. Ukopi gornjeg paleolitika
 9. Pojava figurativne umjetnosti u Europi
 10. Teorija magije lova
 11. Teorije umjetnosti zbog umjetnosti i totemizma
 12. Strukturalistička teorija
 13. Teorija o prijenosu informacija
 14. Šamanistička teorija
 15. Sinteza

Ishodi učenja
 1. Objasniti modele nastanka modernog ponašanja i argumentirano izraziti mišljenje o prikladnosti svakog od četiri osnovna modela
 2. Moći kritički sagledati teorije o kultnom ponašanju i kontekstu neandertalskih ukopa
 3. Moći kritički interpretirati ukope gornjeg paleolitika
 4. Objasniti teorije o nastanku i svrsi umjetnosti uz kritičko sagledavanje te problematike
 5. Povezati i integrirati stečeno znanje o razvoju simboličkog ponašanja u paleolitiku i samostalno doći do relevantnih zaključaka
Metode podučavanja
Predavanja uz slikovni materijal, rad sa didaktičkom zbirkom
Metode ocjenjivanja
Pohađanje i aktivnost na nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. P. G. Chase & H. L. Dibble Middle Paleolithic symbolysm: A review of current evidence and interpretations. Journal of Anthropological Archaeology 6, 1987.: 263-296.
 2. M. W. Conkey A Century of Paleolithic cave art. Archaeology 34(4), 1981.: 20 – 28.
 3. T. Einwögerer, H. Friesinger, M. Händel, Ch. Neugebauer-Maresch, U. Simon & M. Teschler-Nicola Upper Palaeolithic infant burials. Nature 444 (16), 2006.: 285.
 4. F. d’Errico The invisible frontier. A multiple species model for the Origin of behavioral modernity. Evolutionary Anthropology 12, 2003.: 188-202
 5. I. Karavanić Prapočetci religije: simbolika i duhovnost u paleolitiku. Zagreb: 2012.
 6. J. M. Lindly & G. A. Clark Symbolism and modern human origins. Current Anthropology 31, 1990.: 233-261.
 7. H. Valladas, J. Clottes, J.-M., Geneste, M. A. Garcia, M. Arnold, H. Cachier, & N. Tisnérat-Laborde Evolution of prehistoric cave art. Nature 413, 2001.: 479.
 8. T. D. White Once were Cannibals. Scientific American 265(2) 2001.: 47-55.
Dopunska literatura
 1. Kozłowski, J. K. Religiozni osjećaj tijekom pretpovijesti: gornji paleolitik. U: Religioznost u pretpovijesti (F. Facchini, M. Gimbutas, J. F. Kozlowski i B. Vandermeersch), str. 53 – 81.Zagreb, 2004.
 2. Pettitt, P. B. The Palaeolithic Origins of Human Burial. London i New York: 2011.
 3. Vandermeersch, B. Najstarije sahrane. U: Religioznost u pretpovijesti (F. Facchini, M. Gimbutas, J. F. Kozlowski i B. Vandermeersch), str. 19 – 51. Zagreb : 2004.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij