Poglavlja iz suvremene švedske gramatike

Naziv
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
131691
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Teorijsko ovladavanje složenijim gramatičkim strukturama. Praktična primjena i diskusija o stečenom teorijskom znanju. Razvijanje komunikacijske kompetencije na razini C1 radom na odabranim tekstovima i diskusijom. Usvajanje značenjskih i stilskih razlika leksema koji pripadaju pojedinim semantičkim poljima. Razumijevanje zahtjevnih slušanih i pisanih tekstova.
Sadržaj
 1. Uvodne napomene o kolegiju, obvezama studenata i završnom ispitu
 2. Imenske fraze, studentske prezentacije, rad s tekstom
 3. Uporaba članova, studentska prezentacija, rad s tekstom
 4. Uporaba glagolskih vremena, studentska prezentacija, rad s tekstom
 5. Deponentni glagoli, studentska prezentacija, rad s tekstom
 6. Pasiv, studentska prezentacija, rad s tekstom
 7. Odabrani švedski dvočlani glagoli, studentska prezentacija, rad s tekstom
 8. Prepozicije, studentska prezentacija, rad s tekstom
 9. Particip perfekta, studentska prezentacija, rad s tekstom
 10. Mješoviti gramatički zadaci, razumijevanje pisanog i slušanog teksta
 11. Mješoviti gramatički zadaci, razumijevanje pisanog i slušanog teksta
 12. Rad s tekstom, mješoviti gramatički zadaci, vježbe vokabulara
 13. Mješoviti gramatički zadaci, razumijevanje pisanog i slušanog teksta
 14. Mješoviti gramatički zadaci, razumijevanje pisanog i slušanog teksta
 15. Utvrđivanje i ponavljanje gradiva za ispit

Ishodi učenja
 1. teorijsko ovladavanje složenijim gramatičkim strukturama
 2. praktična primjena i diskusija o stečenom teorijskom znanju
 3. razvijanje komunikacijske kompetencije na razini C1 radom na odabranim tekstovima i diskusijom
 4. usvajanje značenjskih i stilskih razlika leksema koji pripadaju pojedinim semantičkim poljima
 5. razumijevanje zahtjevnih slušanih i pisanih tekstova
Metode podučavanja
seminarski oblik rada, usmene prezentacije
Metode ocjenjivanja
pismeno ocjenjivanje

Obavezna literatura
 1. Hultman, T. G. (2004). Svenska Akademiens Språklära. Norstedts: Stockholm
 2. Holmes, P., Hinchliffe, P. (2003). Swedish: A Coprehensive Grammar. Routhledge: Oxon
 3. Åström, M. Språkporten.Studentlitteratur AB: Lund
 4. Gentzel, G., Mathlein, M, Trevisani, M. (2006). Testa, läs och hör. Bonniers: Stockholm
 5. Teleman, U., Helleberg, S., Andersson, E. (1999). Svenska Akademiens grammatik 2: Ord. Stockholm: Svenska Akademien
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij