Politika i propaganda u 20. stoljeću

Naziv
Politika i propaganda u 20. stoljeću
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
77964
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata s korištenjem propagande u političke svrhe tijekom 20. stoljeća, na primjerima raznih političkih uređenja (od SSSR-a, Trećeg Reicha, SAD-a do socijalističke Jugoslavije)
Sadržaj
 1. Definiranje teme; pojam propagande i politčke propagande
 2. Kult ličnosti kao sredstvo političke propagande (primjer Hitlera, Staljina i Tita)
 3. Izgradnja kulta ličnosti 2 (Titov sprovod kao sredstvo političke propagande)
 4. Politika i propaganda na primjeru nacističke Njemačke – nacipropaganda (prije dolaska nacista na vlast, do Drugog svjetskog rata, za vrijeme Drugog svjetskog rata)
 5. Korištenje umjetnosti i arhitekture u političko propagandne svrhe (npr. izgradnja Berlina u vrijeme Hitlera, arhitektura u SSSR-u u vrijeme Staljina…)
 6. Sport kao sredstvo političke propagande 1 (analiza pojedinih Olimpijskih igara, bojkoti OI uvjetovani političkim odlukama)
 7. Sport kao sredstvo političke propagande 2 (sport i politika u socijalističkoj Jugoslaviji)
 8. Korištenje mladih u političko-propagandne svrhe (npr. Titovi pioniri, Hitlerjugend…)
 9. Crtani film i politika (crtani film u vrijeme Trećeg Reicha, crtani film i Hladni rat, crtani film i cenzura…)
 10. Igrani film kao sredstvo političke propagande 1 (na primjeru američkih filmova o Vijetnamskom ratu)
 11. Igrani film kao sredstvo političke propagande 2 (na primjeru jugoslavenskog partizanskog filma)
 12. Glazba i politika (primjer pjesama s tematikom vezanom uz Vijetnamski rat)
 13. Glazba i politika (primjer pjesama s tematikom vezanom uz Domovinski rat)
 14. Politika i propaganda u 21. stoljeću
 15. Završna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Upoznati studente s pojmom političke propagande
 2. Objasniti ključne društveno-političke procese i fenomene 20.stoljeća
 3. Identificirati oblike političke propagande
 4. kritički analizirati događaje i fenomene tijekom 20.stoljeća
 5. Interpretirati različite oblike političke propagande
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, analize primjera, prikaz slučaja
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Richard Overy, Diktatori – Hitlerova Njemačka i Staljinova Rusija, Zagreb, 2005. (posebno poglavlja: Kult ličnosti, Gradnja utopije, Kulturne revolucije)
 2. Daniel J. Goulding, Jugoslavensko filmsko iskustvo 1945. – 2001. (do 174. str.)
 3. Materijali s predavanja
Dopunska literatura
 1. http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/ww2era.htm
 2. http://fcit.usf.edu/holocaust/arts/artReich.htm

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 5. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar