Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj književnoj prozi

Naziv
Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj književnoj prozi
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
95288
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Produbljivanje spoznaja o različitim književnim trendovima u okviru suvremene britanske književnosti. Osim što upotpunjuje upoznatost s postmodernim pripovjednim strategijama kao i raznorodnim tehnikama fantastične književnosti, kolegij se kroz analizu odabranog korpusa bavi problemom uspostave suvremenih identiteta VB u gdje se poglavito od 1980-ih nadalje očitije javljaju rodni glasovi i transkulturalni glasovi bivših kolonijalnih subjekata.
Sadržaj
 1. Društveno-povijesni kontekst nakon Drugog svjetskog rata: književne reakcije na razdoblje nakon Drugog svjetskog rata; desetljeće nakon „Mladih gnjevnih ljudi“; distopijska reakcija; feministički roman nakon V. Woolf (drugi val feminizma; postfeminizam); roman i rod; roman i kraj Imperija; regionalni glasovi; pitanje pripadanja i trans/nacionalnog identiteta
 2. Mogući svjetovi i alternativni svjetovi književnosti; povijest utopije/distopije u književnosti (Republic, Utopia, New Atlantis, Gulliver's Travels); utopija/distopija i znanstveno fantastični roman (Brave New World, We)
 3. Orwell (1949) 1984 (distopija i kontrola)
 4. Nineteen Eighty-Four (1984) red. Michael Radford vs. Brazil (1985) red. Terry Gilliam; distopija kroz fizuru tehnološke metafore
 5. Anthony Burgess (1962) A Clockwork Orange; A Clockwork Orange (1971) red. Stanley Kubrick (distopija i nasilje)
 6. Feminizam i znanstvena fantastika (razvoj žanra: Marry Shelley, Ursula K. Le
 7. Jeanette Winterson (2000) The PowerBook (rod, metafikcija, pripovjedač/ica)
 8. 1. kolokvij; raspodjela tema za pisanje seminarskih radova; academic writing skills
 9. Magijski realizam: teorija žanra: Chanady, Faris, Parkinson Zamora, Bowers, Cooper, Slemon, Hutcheon
 10. Angela Carter (1984) Nights at the Circus (postmodernizam, metafikcija, feminizam)
 11. Magijski realizam i postkolonijalnost: epistemološki pomicaji; problem spacijalnosti i legitimiteta autora
 12. Salmon Rushdie (1981) Midnight's Children
 13. Midnight's Children nastavak
 14. Najrazlikovnija britanska regionalna književnost: škotski novi val (Gray, Kennedy, Kelman...): Alasdair Gray: postmodernizam, fantastika, škotski identitet reakcija
 15. Rasprava; 2. kolokvij

Ishodi učenja
 1. proširivanje spoznaja o postmodernim pripovjednim strategijama
 2. upoznavanje s feminističkom znanstvenom fantastikom
 3. upoznavanje s razvojem distopijskog pisma i britanskim distopijskim romanom
 4. upoznavanje s odrednicama magijskog realizma
 5. upoznavanje s regionalnim glasovima britanske suvremene književne proze
 6. upoznavanje s društveno-povijesnim okolnostima u Velikoj Britaniji od kraja Drugog svjetskog rata do 21. stoljeća
Metode podučavanja
Predavanje, seminari, rasprave, samostalni zadaci, mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena se temelji na ocjenama pojedinih segmenata kontinuiranog praćenja (pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, dva kolokvija i seminarski rad). Svi segmenti moraju biti zadovoljeni za dobivanje završne ocjene.

Obavezna literatura
 1. George Orwell (1949), 1984
 2. Jeanette Winterson (2000) The PowerBook
 3. Angela Carter (1984) Nights at the Circus
 4. Salmon Rushdie (1981) Midnight's Children
 5. Alasdair Gray (1997) “Wellbeing: A Fiction” u Why Scots Should Rule Scotland"
 6. Anthony Burgess (1962) A Clockwork Orange
Dopunska literatura
 1. Roberts, Adam. Science Fiction. 2. izdanje, Routledge: London/New York, 2006: Pogl. 1, 3 i 5.
 2. Foucault, Michel. “Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias”, 1967
 3. McHale, Brian. Postmodernist Fiction, Routledge: London/NY, 2004 (1987): Pogl. 8.
 4. Jackson, Rosemary. Fantasy. The Literature of Subversion, Routledge, 1981: str. 42-60.
 5. Finney Brian. English Fiction Since 1984: Narrating a Nation. Palgrave: NY, 2006: Pogl. 9.
 6. Faris, Wendy B. “Scheherezade’s Children: Magical Realism and Postmodern Fiction.” Magical Realism Theory, History, Community, Lois Parkinson Zamora i Wendy B. Faris (ur). Duke University Press: Durham & London. 2005 (1995): 163-190.
 7. Bradford, Richard. The Novel Now. Contemporary British Fiction. Blackwell Publishing: Oxford, 2007: Pogl. 10.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6. semestar