Portugalske prijevodne vježbe 3

Naziv
Portugalske prijevodne vježbe 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
118154
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
15

Cilj
Razvijanje vještina prevođenja vrlo složenih pravnih i ekonomskih tekstova.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Primijeniti osnovne tehnike prevođenja i prevodilačke postupke
 2. Izraziti različite nijanse značenja na jeziku izvorniku i jeziku cilju
 3. Primijeniti relevantno znanje o kulturi i povijesti
 4. Koristiti se stručnim priručnicima i referentnom literaturom
 5. Kritički valorizirati prevodilačke izvore na internetu
 6. Uočiti i objasniti interkulturalne luzofonsko-hrvatske razlike
 7. Prepoznati kriterije za dobar prijevod
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. Verbo, Lisboa 2001
 2. http://www.verbojuridico.com
 3. Pezo, Vladimir (ur.). Pravni leksikon. LZMK, Zagreb 2007
 4. Mukić, Marta Vidaković. Opći pravni rječnik. Narodne novine, Zagreb 2006
 5. http://ec.europa.eu/translation/portuguese/portuguese_pt.htm
 6. Narodne novine, http://www.nn.hr
 7. Ekonomski leksikon II. izdanje, LZMH/Masmedia, Zagreb 2011
Dopunska literatura
 1. Bratanić, Maja (ur). Četverojezični rječnik prava Europske unije, HIDRA, Zagreb 2003

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar