Crtanje pokretnih arheoloških nalaza

Naziv
Crtanje pokretnih arheoloških nalaza
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
2
Šifra
51098
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Upoznavanje sa osnovnim načinom dokumentiranja pokretnog arheološkog materijala. Prepoznavanje glavnih elemenata osnovnog arheološkog crteža. Razlikovanje, orijentiranje i mjerenjem precizno prenošenje karakterističnih detalja pojedinog arheološkog predmeta. Crtanje kamenih, keramičkih i metalnih arheoloških nalaza. Korištenje mogućnosti djelomične i potpune rekonstrukcije u arheološkom crtežu.
Sadržaj
 1. Orijentiranje različitog kamenog arheološkog materijala i mjerenje osnovnih elemenata
 2. Crtanje presjeka na kamenom arheološkom materijalu i mogućnosti korištenja grafičkih tehnika
 3. Crtanje kamenih odbojaka i jezgri
 4. Orijentiranje različitog keramičkog materijala i način crtanja ulomaka keramike
 5. Određivanje nagiba pojedinih ulomaka keramike, mjerenje i crtanje presjeka
 6. Mjerenje i prenošenje ukrasa sa pojedinih keramičkih ulomaka
 7. Crtanje zadanih keramičkih ulomaka sa svim glavnim elementima i uočenim detaljima
 8. Način crtanja dna keramičkih posuda
 9. Crtanje djelomične i kompletne rekonstrukcije keramičkih posuda prema zadanim ulomcima
 10. Crtanje cijelih keramičkih posuda
 11. Osnove crtanja arheoloških predmeta od metala
 12. Crtanje oružja
 13. Crtanje oruđa
 14. Crtanje nakita
 15. Samostalno crtanje zadanog arheološkog materijala

Ishodi učenja
 1. Moći prepoznati i razlikovati vrstu materijala pojedinog artefakta.
 2. Nabrojati glavne elemente osnovnog arheološkog crteža.
 3. Moći orijentirati zadani arheološki nalaz.
 4. Moći uočiti karakteristične detalje koje je potrebno prezentirati arheološkim crtežom.
 5. Moći mjerenjem precizno prenijeti uočene detalje na zadanom arheološkom nalazu.
 6. Moći postaviti ulomak keramike u odgovarajući nagib za crtanje.
 7. Koristiti stručnu literaturu u izradi mogućih idealnih rekonstrukcija u arheološkom crtežu.
 8. Primijeniti stečena znja i vještine kako bi što vjernije i preciznije crtežom mogli prikazati određeni arheološki materijal.
Metode podučavanja
Tijekom rada koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice.
Metode ocjenjivanja
Potpisom se potvrđuje sustavna nazočnost kolegiju i krajnji rezultat.

Obavezna literatura
 1. Griffiths, N. and Jenner, A. 1991 Drawing Archaeological Finds, A Handbook, University College London.
 2. Melanie Steiner 2005. Approaches to Archaeological Illustration: A Handbook, Council for British Archaeology.
 3. Brian Dillon 1985. Student's Guide to Archaeological Illustrating (ARCHAEOLOGICAL RESEARCH TOOLS), Cotsen Institute of Archaeology Press.
Dopunska literatura
 1. Brodribb, C. 1970 Drawing Archaeological Finds for Publication, John Baker.
 2. Maney, A. S. 1980 The Preparation of Archaeological Illustrations for Reproduction, Association of Archaeological Illustrators and Surveyors, Tehnical Paper 1.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar