Portugalski jezik V (sintaksa suvremenog portugalskog jezika 1)

Naziv
Portugalski jezik V (sintaksa suvremenog portugalskog jezika 1)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
52169
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
60

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Usmeno i pismeno komunicirati na portugalskom jeziku na razini B2 prema Europskom referentnom okviru za jezike.
  2. Analizirati kompleksnije sintaktičke i semantičke strukture u portugalskom jeziku.
  3. Usporediti različite načine izražavanja gramatičkih kategorija u portugalskom i hrvatskom jeziku.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar