Povijest Holokausta

Naziv
Povijest Holokausta
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
131798
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Pored kritičkog pristupa istraživanju nacističkog progona Židova u Europi u prvoj polovini XX. stoljeća i zbivanja na hrvatskom prostoru povezanih s tim procesom, cilj je ovog kolegija na spomenutom primjeru razviti vještine uočavanja i prepoznavanja upotrebe masovnog nasilja u političke svrhe.
Sadržaj
 1. Teorije nasilja i pojam genocida.
 2. Prethodnici i sljedbenici – masovno nasilje kolonijalnog doba, armenski genocid, Kambodža, Ruanda, BiH i Sudan.
 3. Predmoderni antisemitizam do početka 20. st.
 4. Rasna teorija u nacionalsocijalističkoj ideologiji.
 5. Nacistički antisemitizam od uspona Hitlera na vlast do Kristalne noći.
 6. Nacistički antisemitizam od početka Drugog svjetskog rata do operacije Barbarossa.
 7. Početak genocida – aktivnosti Einsatzgruppen na istoku Europe.
 8. Holokaust u NDH.
 9. Endlösung I – Wannsee, Aktion Reinhard.
 10. Endlösung II – zapad i jug Europe, Auschwitz.
 11. Nacistički genocid nad Romima.
 12. Otpor.
 13. Poslijeratna suđenja i tretman preživjelih; pravno normiranje genocida.
 14. Pokušaji negiranja Holokausta.
 15. Kultura sjećanja na Holokaust.

Ishodi učenja
 1. stjecanje osnovnih činjeničnih znanja i uvida u suvremenu literaturu o Holokaustu što će omogućiti nastavak samostalnog proučavanja ove teme
 2. razvijanje sposobnosti kritičke analize izvora i prepoznavanja ideoloških, propagandnih i organizacijskih aspekata genocida u moderno doba, s naglaskom na nacistički pokušaj uništenja europskih Židova
 3. stjecanje sposobnosti prepoznavanja uloge i odgovornosti pojedinca u širokim društvenim procesima, kako u ulozi počinitelja zločina, tako i žrtve ili pomagača
 4. razvijanje vještine kritičkog pristupanja pokušajima negacije dijela ili cjeline masovnih zločina u Europi i svijetu u 20. stoljeću
 5. doprinošenje sjećanju na žrtve Holokausta
 6. razvijanje vještina nužnih odgovornim građanima u demokratskom društvu
Metode podučavanja
predavanja (30 sati)
Metode ocjenjivanja
vrednovanje redovitog sudjelovanja u nastavi (1ECTS), usmeni ispit (2ECTS)

Obavezna literatura
 1. Bauer, Yehuda; Rethinking the Holocaust, New Haven-London 2001.
 2. Goldstein, Ivo; Holokaust u Zagrebu, Zagreb 2001.
 3. Snyder, Timothy; Bloodlands – Europe Between Hitler and Stalin, London 2011.
Dopunska literatura
 1. Christopher Browning – The Path to Genocide; Essays on launching the Final Solution
 2. Christopher Browning. Ordinary Men : Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland
 3. Peter Longerich - Politik der Vernichtung. Eine Gesamtdarstellung der nationalsozialistischen Judenverfolgung
 4. Saul Friedlaender – Nazi Germany and the Jews I-II
 5. Yitzhak Arad – Pictorial History of the Holocaust
 6. ur. Walther Laquer – The Holocaust Encyclopaedia

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar