Povijest i paradigme američkih studija 1

Naziv
Povijest i paradigme američkih studija 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
117845
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati polaznike s nastankom, predmetom istraživanja i metodološkom raznovrsnošću američkih studija od početaka do revizionističkih zahvata nastalih 60tih godina prošlog stoljeća. Uvodne sesije nastojat će odgovoriti na sljedeća pitanja: zašto i u kojemu kontekstu nastaju američke studije i na koje se načine njihovi pristupi razlikuju od ostalih disciplina kojima su predmet izučavanja društvo i kultura Sjedinjenih Američkih Država. Veći dio kolegija bit će posvećen proučavanju autora koji su utemeljili američke studije. U završnim sesijama nastojat će se sintetizirati čitanja odabranih tekstova, ukazati na ono što im je zajedničko ali isto tako podcrtati ona mjesta gdje se predložene paradigme razilaze. Na samom kraju ukazat će se na relevantnost tih paradigmi za razumijevanje SAD-a u prošlosti i sadašnjosti kao i na primjenljivost metoda i pristupa američkih studija u drugim prostorima i vremenima. Kolegij uključuje i predavanje i seminarski tip rada.
Sadržaj
 1. Povijest nastanka američkih studija. Metodologija američkih studija. Glavni predstavnici američkih studija: Perry Miller, Henry Nash Smith, Leo Marx, F.O. Matthiessen, Sacvan Bercovich, Alan Trachtenberg i drugi. Kritička valorizacija paradigmi kojima su se služili autori koji su utemeljili disciplinu.
 2. Američki studiji kao identitetski studiji, pitanje prostora i vremena
 3. Poslanje u divljini (Miller)
 4. Nacija prirode (Miller)
 5. Američki Adam
 6. Djevičanska zemlja (Smith)
 7. Pojam pograničnog područja
 8. Divlji zapad
 9. Poljoprivredno pogranično područje
 10. Stroj u vrtu (Marx)
 11. Most (Trachtenberg)
 12. Inkorporacija Amerike (Trachtenberg)
 13. Demokracija
 14. Pitanje američke iznimnosti
 15. Završna rasprava, predaja završnih radova i završni kolegij

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje s utemeljujućim paradigmama
 2. Upoznavanje s načinima kulturalnih samopredočavanja
 3. Kritičko promišlajnje identitetskih studija
 4. Modeli interdisciplinarnih čitanja
 5. Uočavanje prednosti i manjkavosti američkih studija
Metode podučavanja
Predavanja i seminari. Samostalni rad studenata.
Metode ocjenjivanja
kontinuirana evaluacija

Obavezna literatura
 1. Lewis, American Adam
 2. Trachtenberg, The Incorporation of America
 3. Trachtenberg, The Bridge
 4. Levin, The Power of Blackmess
 5. Marx, The Machine in the Garden
 6. Smith, Virgin Land
 7. Miller, Errand into the Wilderness
Dopunska literatura
 1. http://www.ffzg.unizg.hr/anglist/?p=42
 2. Grgas, "What Does Melville See on the Ocean"
 3. Grgas, "What Goes on Behind Mason's and Dixon's Backs in Pynchon's Novel?"
 4. Grgas, "American Studies as a Contemporary Disciplinary Practice"
 5. Grgas, "O zaokretu ka prostoru"
 6. Grgas,Američki studiji danas: identitet, kapital, spacijalnost

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij