Povijest međunarodnog komunističkog pokreta

Naziv
Povijest međunarodnog komunističkog pokreta
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
131878
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Povijest komunističkog pokreta od marksističkih izvorišta, ruskog revolucionarnog modela i stvaranja Treće internationale (Kominterne) do raspada komunizma kao svjetskog sustava. Naglasak je na međunarodnom pokretu, ne toliko na povijesti pojedinih komunističkih režima, na ideologiji lenjinizma-staljinizma u međunarodnim okvirima, utjecaju velikodržavlja i nacionalizma, te posljedicama policentrizma i destaljinizacije.
Sadržaj
 1. Uvod u problematiku. Izvori marksizma, socijalistički pokret
 2. Ruski revolucionarni pokret; lenjinizam. Ruska revolucija.
 3. Kominterna u razdoblju revolucionarnog uzleta (1919.-1920.). Rascjepi u europskom socijalizmu i jedinstvena fronta (1921.-1923.).
 4. Razdoblje „relativne stabilizacije“ i trockistički izazov (1924.-1928.) Zaobilaženje kapitalizma u Trećem svijetu: „nacionalno i kolonijalno pitanje“.
 5. Klasa protiv klase“: staljinizacija Kominterne i uspon fašizma (1929.-1933.). Pučka fronta i Španjolski građanski rat (1934.-1939.).
 6. Vrhunac staljinizma i nacističko-sovjetski savez
 7. Veliki savez“ protiv Hitlera i raspuštanje Kominterne. Komunistički otpor i jugoslavenska revolucija.
 8. „Narodne demokracije“ u Istočnoj Europi (1944.-1953.). Revolucije u Kini i Vijetnamu; Korejski rat.
 9. Destaljinizacija, Mađarska revolucija i sovjetsko-kineski rascjep
 10. Revolucija u revoluciji“: dugi marš Fidela Castra. Vijetnam, Kulturna revolucija i nova ljevica.
 11. Reformni komunizam u Istočnoj Europi: Čehoslovačka, Mađarska i Jugoslavija. Kriza komunističkog sustava.
 12. Četiri modernizacije i perestrojka. Kontrarevolucija i revolucija: od Tijananmena do Kolovoške revolucije (1989.-1991.).
 13. Komunizam i nacionalizam. Komunistički stil.
 14. Was war der Kommunismus?
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje komunizma kao međunarodnog pokreta
Metode podučavanja
Predavanja, seminarski rad, analiza izvornih tekstova, itd.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij i evaluacija rada na seminarima.

Obavezna literatura
 1. Robert V. Daniels, ur., A Documentary History of Communism and the World (Dokumentirana povijest komunizma i svijeta). (dijelovi)
 2. Archie, Brown. The Rise and fall od Communism.
 3. Karl Marx i Friedrich Engels, Komunistički manifest.
 4. V.I. Lenjin, Što da se radi?
 5. V.I. Lenjin, Dječja bolest „ljevičarenja“ u komunizmu.
 6. George Orwell, Kataloniji u čast.
Dopunska literatura
 1. Georgi Dimitrov, The Diary of Georgi Dimitrov (Dnevnik Georgi Dimitrova). (dijelovi)

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij