Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba

Naziv
Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
64125
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s različitim koncepcijama historijsko-demografskog istraživanja na „makro“ i „mikro” razini.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, definiranje cilja i sadržaja predmeta
 2. Problemsko predavanje:Zašto istraživati obiteljske strukture?
 3. Podjela izvornog gradiva, istraživačke upute i dogovor o dinamici prezentacija
 4. Predavanje: Temeljni pojmovi u istraživanju bračne zajednice
 5. Problemsko predavanje: Izabrani povijesnodemografski izvori – primjer istraživanja.
 6. Problemsko predavanje: Zanimljivi aspekti istraživanja nupcijaliteta Odnos dobne razlike među mladencima i dugovječnost
 7. Podjela zadataka za drugu fazu istraživanja
 8. Prezentacija 1. grupe studenata i diskusija
 9. Prezentacija 2. grupe studenata i diskusija
 10. Prezentacija 3. grupe studenata i diskusija
 11. Prezentacija 4. grupe studenata i diskusija
 12. Prezentacija 5. grupe studenata i diskusija
 13. Sumiranje stečenih spoznaja, određivanje standarda postignutog uspjeha i formativno ocjenjivanje.
 14. Zaključna diskusija uz evaluaciju postavljenih ciljeva
 15. Pripreme za ocjenjivačke aktivnosti

Ishodi učenja
 1. Usvajanje metodologije znanstvene analize i interpretacije
 2. Ovladavanje vještinama organizacije i provedbe znanstvenog straživanja
 3. Razvijenje kominikacijskih vještina
Metode podučavanja
Metoda izlaganja i tumačenja te individualnog rada studenata.
Metode ocjenjivanja
Kvaliteta i uspješnost izvedbe ovog kolegija temeljit će se na razvijanju sposobnosti potrebnih za suradničku interakciju i individualne aktivnosti studenata. Posebna će se pozornost posvetiti raspravljanju o primijenjenim metodama i strategijama istraživačkog rada te vještini usmenog i pismenog izražavanja. Pokazatelji uspješnosti nastave također su redovito pohađanje, aktivnost na nastavi, prosudba nastavnikova rada i uspjeh studenata na ispitu.

Obavezna literatura
 1. A. Wrtheimer-Baletić, Stanovništvo i razvoj, MaTe, Zagreb, 1999.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar