Praksa 2

Naziv
Praksa 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
124223
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
15

Cilj
Studenti će razviti sposobnost procjene učinkovitosti različitih nastavnih strategija. Osposobit će se za izradu plana nastavnog sata te procjenu tuđe i samoprocjenu vlastite kompetencije u izvođenju nastave engleskog jezika
Sadržaj
 1. Introduction; Defining effective teaching
 2. 2 Designing lesson plans
 3. 3 Assessing lesson plans
 4. 4 Classroom observation and teaching
 5. Classroom observation and teaching
 6. Classroom observation and teaching
 7. Dealing with feedback
 8. Classroom observation and teaching
 9. Classroom observation and teaching
 10. Classroom observation and teaching
 11. Reflecting on teaching experience
 12. Classroom observation and teaching
 13. Classroom observation and teaching
 14. Teaching styles
 15. Issues in learning to teach EFL

Ishodi učenja
 1. 1. procijeniti uspješnost nastavnoga sata s obzirom na temeljna načela pučavanja engleskog kao ingog jezika
 2. 2. osmisliti kvalitetan nastavni plan
 3. 3. provesti planirani nastavni sat i procijeniti njegovu uspješnost
 4. 4. procijeniti napredak učenika, uočiti moguće poteškoće i učestalost pogrešaka, te u slučaju potrebe osmisliti alternativni pristup poučavanju
Metode podučavanja
Na praktikumima studenti će se pripremiti za ciljano promatranje nastave u ustanovama u kojima će hospitirati na nastavi mentora i gdje će samostalno održavati nastavu. Tijekom hospitacija vodit će dnevnik prakse. Nakon hospitacija provodit će se detaljna analiza promatrane nastave. U analizama studenti će trebati povezati i primijeniti znanja i vještine koje će stjecati u ostalim kolegijima metodičkoga bloka
Metode ocjenjivanja
Dnevnik prakse i analize sati ocijenit će se kao dio obaveznog portfolija koji studenti sastavljaju tijekom diplomskog studija.

Obavezna literatura
 1. Crookes, Graham (2003). A Practicum in TESOL: professional development through teaching practice. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
 2. Newby, D. et al (2008). European portfolio for student teachers of languages. Graz: ECML. [odabrana poglavlja]
 3. Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
Dopunska literatura
 1. Allwright, D. (1988). Observation in the language classroom. New York: Longman. [odabrana poglavlja]
 2. Costas i Costa et al. (eds.) (2001). Student teaching in Europe. Freiburg im Breisgau: Fillibach-Verl. [odabrana poglavlja]

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij