Praksa 2

Naziv
Praksa 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
128127
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
15

Cilj
Pripremanje i izvođenje nastave.
Sadržaj
 1. Introduction
 2. Designing units for different age groups of learners.
 3. Designing units for different levels of proficiency.
 4. Classroom teaching in school.
 5. Classroom teaching in school.
 6. Classroom teaching in school.
 7. Classroom teaching in school.
 8. Classroom teaching in school.
 9. Classroom teaching in school.
 10. Classroom teaching in school.
 11. Reflecting on teaching experience
 12. Classroom teaching in school.
 13. Classroom teaching in school.
 14. Analysis of student diaries.
 15. Issues in EFL teacher preparation

Ishodi učenja
 1. 4. procijeniti napredak učenika, uočiti moguće poteškoće i učestalost pogrešaka, te u slučaju potrebe osmisliti alternativni pristup poučavanju
 2. 1. procijeniti uspješnost nastavnoga sata s obzirom na temeljna načela pučavanja engleskog kao ingog jezika
 3. 2. samostalno pripremiti i izvoditi nastavu engleskog kao inog jezika na raznim obrazovnim razinama i s obzirom na različitosti vezane uz dob učenika
 4. 3. procijeniti motivaciju učenika, te vlastitu motivaciju i kvalitetu izvedbe nastavnoga sata
Metode podučavanja
Kolegij se izvodi kroz seminar i vježbe. Dio vježbi održava se na fakultetu u obliku praktikuma, a dio u obliku seminara na kojima se analiziraju sati koje su studenti promatrali ili sami održali.
Metode ocjenjivanja
kontinuirano praćenje - portfolij; ocjene iz održane nastave tijekom prakse u školi

Obavezna literatura
 1. Crookes, G. (2003). A Practicum in TESOL: professional development through teaching practice. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja] -
 2. Newby, D. i sur. (2008). European portfolio for student teachers of languages. Graz: ECML. [odabrana poglavlja].
 3. Waynryb, R. (1992). Classroom observation tasks. Cambridge: Cambridge University Press.
Dopunska literatura
 1. Allwright, D. (1988). Observation in the language classroom. New York: Longman. [odabrana poglavlja]
 2. Costas i Costa i sur. (ur) (2001). Student teaching in Europe. Freiburg im Breisgau: Fillibach-Verl.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij