Prevoditeljski praktikum I

Naziv
Prevoditeljski praktikum I
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
131692
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je predmeta stjecanje praktičnog znanja i vještina za prevođenje različitih vrsta tekstova sa švedskog i na švedski što obuhvaća i razvijanje prijevodne kompetencije.
Sadržaj
 1. Uvodne napomene o kolegiju, obvezama studenata i završnom ispitu, prevodilačka pomagala, prevođenje novinskog članka suvremene tematike sa švedskog na hrvatski (Š-H) i s hrvatskog na švedski (H-Š).
 2. Prevođenje novinskog članka suvremene tematike (Š-H i H-Š).
 3. Prevođenje teksta iz područja obrazovanja (Š-H) i turizma (H-Š).
 4. Prevođenje teksta iz područja obrazovanja (Š-H) i turizma (H-Š).
 5. Prevođenje teksta iz područja ekonomije (Š-H i H-Š)
 6. Prevođenje teksta iz područja ekonomije (Š-H i H-Š)
 7. Prevođenje teksta iz područja turizma (Š-H), prevođenje teksta iz područja ekonomije (H-Š)
 8. Prevođenje teksta iz područja djelatnosti EU (Š-H), prevođenje teksta iz područja ekonomije (H-Š)
 9. Prevođenje tehničkog teksta (Š-H i H-Š)
 10. Prevođenje teksta povijesne tematike (Š-H); prevođenje tehničkog teksta (H-Š).
 11. Prevođenje teksta iz područja politike (Š-H i H-Š).
 12. Prevođenje teksta iz područja djelatnosti sudskog tumača (Š-H)
 13. Prevođenje teksta iz područja djelatnosti sudskog tumača (Š-H)
 14. Prevođenje teksta iz područja medicine (Š-H)
 15. Utvrđivanje i ponavljanje gradiva za ispit.

Ishodi učenja
 1. Studenti će se detaljnije upoznati s prijevodnim postupcima i strategijama;
 2. diskutirati i utvrditi koje su najprimjerenije prijevodne strategije;
 3. osvijestiti stilske razlike u izboru prijevodnih ekvivalenata;
 4. upoznati se s raznim prevoditeljskim pomagalima (rječnici, on-line glosari, korpusi);
 5. podići jezičnu kompetenciju u oba jezika.
Metode podučavanja
Pismeno prevođenje, rad u praktikumu, samostalni rad, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Pismeno ocjenjivanje (pismeni ispit na kraju semestra); doprinos radu praktikuma redovnom pripremom pojedinih tema, izradom prijevoda te sudjelovanjem u raspravi.

Obavezna literatura
 1. Norstedts Svenska ordbok (1999). Norstedts Ordbok
 2. Prismas Engelska Ordbok (1998). Norstedts Ordbok AB/Bokia
 3. Rječnik hrvatskoga jezika (2000). Zagreb: Školska knjiga
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij