Prevoditeljski praktikum II

Naziv
Prevoditeljski praktikum II
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
124518
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj je kolegija - dalji razvoj prevoditeljske kompetencije studenata za prevođenje s hrvatskog na švedski jezik; - upoznavanje studenata s načelima prevođenja za film i TV i stjecanje početnog iskustva u izradi podslova s hrvatskim prijevodom švedskog teksta; - upoznavanje studenata s alatom za AV-prevođenje Subtitle workshop - upoznavanje studenata s načelima usmenog prevođenja i usvajanje temeljne kompetencije za prevođenje dijaloga i konsekutivno prevođenje sa švedskog na hrvatski.
Sadržaj
 1. Uvodne napomene o kolegiju;Usmeno prevođenje - pojmovi, vrste, osnovna načela; pismeno prevođenje teksta iz područja turizma s hrvatskog na švedski
 2. Konsekutivno prevođenje - osnovna načela, vježbe (jednojezično, dvojezično); pismeno prevođenje teksta iz područja turizma s hrvatskog na švedski
 3. vježbe konsekutivnog prevođenja sa švedskog na hrvatski, opće teme, bez bilješki; vježba prevođenja dijaloga; pismeno prevođenje teksta s internetskih stranica hrvatske tvrtke (H-Š)
 4. vježbe konsekutivnog prevođenja, opće teme, bez bilješkivođenje bilješki - osnovna načela; pismeno prevođenje popularno-znanstvenog teksta (H-Š
 5. vježbe konsekutivnog prevođenja, opće teme, s bilješkamavježbe konsekutivnog prevođenja, stručna tema; pismeno prevođenje popularno-znanstvenog teksta (H-Š)
 6. vježbe konsekutivnog prevođenja, stručna tema, s bilješkamasimultano prevođenje - osnovna načela; praktičan rad iz kabine; pismeno prevođenje (H-Š) tehničkog teksta
 7. vježbe konsekutivnog prevođenja, stručna tema, s bilješkama; pismeno prevođenje (H-Š) tehničkog teksta
 8. AV prevođenje, uvodne napomene, upoznavanje s alatom Subtitle Workshop; prijevod teksta s fakultetskih internetskih stranica (H-Š)
 9. AV prevođenje, kriminalistički film; prijevod teksta s fakultetskih internetskih stranica (H-Š)
 10. AV prevođenje, kriminalistički film; prijevod ugovora (H-Š)
 11. AV prevođenje, dječji film; prijevod ugovora (H-Š)
 12. AV prevođenje, dječji film; prijevod administrativnog teksta (H-Š)
 13. AV prevođenje, kratki intervjui različite tematike; prijevod administrativnog teksta (H-Š)
 14. AV prevođenje, kratki intervjui različite tematike; prijevod književnog teksta (dječja literatura) s hrvatskog na švedski
 15. Ponavljanje gradiva i priprema za ispit; prijevod književnog teksta (dječja literatura) s hrvatskog na švedski

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći opisati vrste i osnovna načela usmenog prevođenja;
 2. konsekutivno prevoditi dijalog te srednje složene govore sa švedskog na hrvatski;
 3. razumjeti rad s opremom za simultano prevođenje;
 4. opisati i primijeniti osnovna načela prevođenja za film i TV pri izradi podslova;
 5. savladati osnove rada u alatu Subtitle Workshop
 6. samostalno pismeno prevoditi različite vrste općih i stručnih tekstova srednje razine kompleksnosti u više tematskih područja s hrvatskog na švedski jezik
Metode podučavanja
vježbe usmenog prevođenja; vježbe AV prevođenja; vježbe pismenog prevođenja; predavanje;
Metode ocjenjivanja
ispit (pismeni odnosno usmeni) za svaki od tri segmenta kolegija; doprinos radu praktikuma redovnom pripremom pojedinih tema, izradom prijevoda te sudjelovanjem u raspravi

Obavezna literatura
 1. Roderick Jones. 1998. Conference Interpreting Explained. Manchester, UK: St. Jerome
Dopunska literatura
 1. Norstedts Svenska ordbok (1999). Norstedts Ordbok
 2. Prismas Engelska Ordbok (1998). Norstedts Ordbok AB/Bokia
 3. Svensk-kroatiskt Lexikon (2001). Statens Skolverk
 4. Rječnik hrvatskoga jezika (2000). Zagreb: Školska knjiga
 5. Cecilia Wadensjö (1998) Kontakt genom tolk. Dialogos förlag
 6. Andrew Gillies (2005) Note-taking for consecutive interpreting - a short course. Manchester, UK: St. Jerom
 7. Jan Ivarsson. 1992. Subtitling for the Media: A Handbook of an Art

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij