1968. - Uzroci i posljedice

Naziv
1968. - Uzroci i posljedice
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
118160
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s događanjima u Jugoslaviji i svijetu tijekom Hladnog rata, s posebnim naglaskom na događanja tijekom 1968. godine. Ukazati na procese koji su prethodili „'68.“, kao i na posljedice događanja iz spomenute godine.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. ukazati na ključne događaje u drugoj polovici 20. stoljćea
  2. kritički analizirati izvore vezane uz povijest druge polovice 20. stoljeća
  3. komparativna analiza događaja u svijetu-Europi-Jugoslaviji-Hrvatskoj
  4. identificirati ključne ličnosti i procese tijekom 1968.
  5. ukazati na uzročno-posljedičnu povezanost prošlosti i sadašnjosti
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij