Prevođenje poezije

Naziv
Prevođenje poezije
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
118197
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s problemima i načelima prevođenja književnih djela u stihu.
Sadržaj
 1. O prevođenju
 2. Pojam prijevodne književnosti. Prijevodni jezik?
 3. Poezija i proza
 4. Struktura pjesničkoga teksta. Ritam (i metar)
 5. Stih, cezura, rima, strofa
 6. Izvorni i prijevodni stih
 7. Problemi «prijevodnoga jezika» (na primjeru Maretićevih prijevoda Lermontovljeve lirike)
 8. Poredbena analiza dvaju prijevoda jednoga djela
 9. Prpićev prijevod Evgenija Onegina
 10. Slamnigov prijevod Evgenija Onegina
 11. Ruski i hrvatski jamb
 12. Krklečev i Venturinov prijevod Puškinove pjesme «Ne poj, krasavica, pri mne…»
 13. Lászlóov prijevod Puškinova Spomenika
 14. Cacanovi prijevodi Mandel’štama
 15. Pismeni ispit.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i klasificirati problematične translatološke teme te razlikovati glavne strategije interlingvističkoga prevođenja.
 2. Formulirati osnovne razlikovne točke stihovnoga i proznoga književno-umjetničkoga prevođenja.
 3. Kategorizirati razlike između doslovnoga i slobodnoga književno-umjetničkoga prevođenja s ruskoga na hrvatski jezik, tj. preispitati postulate formalne i dinamičke ekvivalentnosti kroz vođene samostalne prijevode.
 4. Samostalno prevoditi izabrane stihove iz klasične i suvremene ruske poezije.
 5. Kritički vrednovati i analizirati stihovane književne prijevode.
Metode podučavanja
izlaganje prevođenje analiza prijevoda kolektivna redakcija prijevoda
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Barhudarov, L. S. 1975. Jazyk i perevod. Voprosy obščej i častnoj teorii perevoda, Moskva: Meždunarodnye otnošenija.
 2. Bonačić, M. 1999. Tekst, diskusrs, prijevod. O poetici prevođenja, Split: Književni krug.
 3. Kravar, Z. 1994. «Izvorni i prijevodni stih. Tipologija njihovih odnosa», u: Književna smotra, Zagreb, br. 91, str. 98-123.
Dopunska literatura
 1. Mihaljević Djigunović, J. i Pintarić, N. (ur.) 1995. Prevođenje: suvremena strujanja i tendendije, Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku.
 2. Popovič, A. 1980. Problema hudožestvennogo perevoda, Moskva: Vysšaja škola.
 3. Užarević, J. 1991. «Umijeće prevođenja», u: Književna smotra, Zagreb, br. 83, str. 126-129.
 4. Užarević, J. 1994. «Prema teoriji pjesničkoga prevođenja», u: Književna smotra, Zagreb, br. 91, str. 90-97.

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij