Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2

Naziv
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118157
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Na primjeru prevođenja proznih, dramskih i pjesničkih tekstova iz različitih razdoblja u portugalskoj književnosti na hrvatski jezik, uočavati i rješavati ključne poteškoće (jezične i estetske) književnog prevođenja, kao i osvješćivati specifičnosti pojedinih žanrova, stilova, autorskih poetika i književnih epoha te njihove adekvatne interpretacije u prijevodu. Na temelju iskustva čitanja i prevođenja osvješćivati vlastite mogućnosti i nedostatke u postizanju visoke razine kompetentnog književnog prevoditelja.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Identificirati temeljne teorijske i praktične specifičnosti književnog prevođenja u odnosu na stručno (tehničko)
 2. Uočiti specifičnost interdisciplinarnog metodološkog postupka u procesu prevođenja književnog teksta i takvu metodologiju primijeniti u prevoditeljskoj praksi
 3. Razlučiti specifična obilježja i zakonitosti (tendencije) prevođenja proznog, dramskog i pjesničkog teksta
 4. Prepoznati jezična obilježja književno-umjetničkog stila u portugalskom (pogotovo različite vrste stilskih figura), u cilju adekvatne interpretacije u prijevodu na hrvatski jezik
 5. Uočiti i prepoznati određene specifičnosti pojedinih žanrova, stilova i autorskih poetika te epoha u portugalskoj književnosti, u cilju adekvatne interpretacije u prijevodu na hrvatski jezik
 6. Analizirati jezik izvornika na leksičkoj, morfološkoj, sintaktičkoj, ali i diskursivno-pragmatičkoj razini te odabrati primjerene prijevodne postupke
 7. Uočiti specifičnosti prevođenja kulturoloških elemenata sadržanih u izvornom književnom tekstu, u svrhu adekvatnog, funkcionalno ekvivalentnog prijevoda u "ciljnu" kulturu
 8. Prevoditi, uz učinkovito korištenje rječnika, leksikona i drugih jezičnih pomagala te nadzor urednika, suvremene i starije ("klasične") književne tekstove s portugalskog na hrvatski jezik
Metode podučavanja
vježbe
Metode ocjenjivanja
trajno praćenje; pisani radovi

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. Eco, U. Otprilike isto : Iskustva prevođenja. Zagreb: Algoritam, 2006.
 2. Ivir, V. Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Centar “Karlovačka gimnazija” Sremski Karlovci, 1984.
 3. Premur, K. Teorija prevođenja. Dubrava: Ladina TU, 1998.
 4. Stojnić, M. O prevođenju književnog teksta. Sarajevo: IGKRO Svjetlost, 1980.
 5. Bonačić, M. Tekst, diskurs, prijevod : O poetici prevođenja. Split: Književni krug, 1999.
 6. Grgić Maroević, I. Poetike prevođenja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.
 7. Ljubičić, M. Studije o prevođenju. Zagreb: Hval i Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2000.
 8. Prevođenje - suvremena strujanja i tendencije / uredile Jelena Mihaljević Djigunović i Neda Pintarić. Zagreb: 1995.
 9. Lima, C. Manual de teoria da tradução. Lisboa: Edições Colibri, 2010.
 10. Simões, M. G. Tradução literária. Lisboa: 1993.
 11. Leal, L. Tradução literária. Lisboa: Universitária, 1994.
 12. Baker, M. In Other Words : A coursebook on translation. London/New York: Routledge, 1992.
 13. Pavlović, N. Uvod u teorije prevođenja. Zagreb: Leykam international, 2015.

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar