Prevođenje proze

Naziv
Prevođenje proze
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
118198
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s dinamikom razvoja prevođenja u ruskoj kulturi kroz kratak pregled iz povijesti ruskoga književnog prevođenja. Pokazati studentima kroz teorijsku literaturu te ilustrirati na izabranim primjerima jezične, stilske i kulturološke poteškoće i zamke umjetničkoga prevođenja s ruskoga na hrvatski jezik. Studenti će kroz praktičan rad (samostalan i grupni) po završetku kolegija poboljšati kako interpretacijske tako i jezično-stilske vještine, potrebne za književno prevođenje izabranih pripovijedaka iz ruske suvremene književne produkcije. Glavni cilj kolegija jest osposobiti studente za samostalno prevođenje, tj. pomoći im da kroz samostalan rad i detaljnu analizu počinjenih pogrešaka razviju sposobnost prepoznavanja različitih jezično-stilskih nijansi i različitih autorskih „glasova“.
Sadržaj
 1. Uvod u teoriju prijevoda. Iz povijesti ruske prevoditeljske djelatnosti. Etape razvoja ruske teorije prevođenja.
 2. Što čini književno prevođenje jedinstvenim? Posebnosti i poteškoće književnoga prevođenja.
 3. Književno prevođenje: tehnika ili umjetnost? Prevoditelj i Autor. Kritika prijevoda kratke priče "Fenomen" E. Popova
 4. Interpretacija i analiza prijevoda kratke priče "Fenomen" E. Popova. Zarez u rečenici. Kategorizacija pogrešaka (L. Latyšev). Transkripcija i transliteracija.
 5. Etape prevođenja: od interpretacije do prevođenja. Interpretacija i analiza prijevoda priče "Nekrolozi" D. Prigova.
 6. Analiza prijevoda priče "20 priča o Stalinu" D. Prigova. Prevodivo/Neprevodivo.
 7. Gubici i nadoknade u prevođenju. Interpretacija i analiza prijevoda priče "Noć" Tolstaje- 1. dio.
 8. Gubici i nadoknade u prevođenju. Analiza prijevoda priče "Noć" Tolstaje- 2. dio.
 9. Postmodernizam i prijevod. Interpretacija i analiza kratkih priča V. Erofeeva (Papagaj) - 1. dio.
 10. Postmodernizam i prijevod. Interpretacija i analiza kratkih priča V. Erofeeva (Papagaj) - 2. dio.
 11. Prijevodi ruskih djela književnosti 19. i 20. stoljeća na hrvatski jezik. Pregled. Komparativno proučavanje tekstova. (Užarević, J.; Jurkota, M.)
 12. Prevođenje i stilistika. Interpretacija i analiza kratkih priča V. Sorokina - 1. dio.
 13. Prevođenje i stilistika. Interpretacija i analiza kratkih priča V. Sorokina - 2. dio.
 14. Intersemiotičko prevođenje. Ekranizacija kao prevođenje. Prevođenje filmova.
 15. Prevoditeljska tribina: razgovor s uvaženim književnim i simultanim prevoditeljima.

Ishodi učenja
 1. 1) Prepoznati i klasificirati problematične translatološke teme te razlikovati glavne strategije interlingvističkoga prevođenja.
 2. 2) Upoznati i formulirati osnovne razlikovne točke stihovnoga i proznoga književno-umjetničkoga prevođenja.
 3. 3) Kategorizirati razlike između doslovnoga i slobodnoga književno-umjetničkoga prevođenja s ruskoga na hrvatski jezik, tj. preispitati postulate formalne i dinamičke ekvivalentnosti kroz vođene samostalne prijevode.
 4. 4) Rangirati i riješiti ključne jezične i književno-stilske poteškoće književnoga prevođenja s ruskoga na hrvatski jezik.
 5. 5) Predstaviti samostalne prijevode izabranih kratkih priča suvremenih ruskih autora.
 6. 6) Kritički vrednovati književne prijevode.
Metode podučavanja
Ilustracije, izlaganja, power point prezentacija, prevođenje, analiza prijevoda, analiza tekstova, diskusija.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Pismeni prijevod.

Obavezna literatura
 1. Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. 2006. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до наших дней): учеб. пособие. – М.: Флинта: МПСИ.
 2. Солодуб, Ю. П., Альбрехт Ф.Б., Кузнецов, А.Ю. 2005. Теория и практика художественного перевода, Москва: Академия.
 3. Jakobson, R. O lingvističeskih aspektah perevoda; http://www.philology.ru/linguistics1/jakobson-78.htm.
Dopunska literatura
 1. Eco, U. 2006. Otprilike isto, Zagreb: Algoritam.
 2. Užarević, J. 2002. Presvlačenje Ane (Pranjićev prijevod Anne Karenine), u: K. Bagić (ur.), Važno je imati stila (zb.), Zagreb: Disput.
 3. Snell-Hornby, M. 2006. The Turns of Translation Studies: New paradigms or shifting viewpoints?; Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij