Prevođenje s latinskoga

Naziv
Prevođenje s latinskoga
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
51430
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Lektorske vježbe
15

Cilj
Kolegij nudi teorijski uvod i praktično iskustvo prevođenja različitih proznih tekstova na latinskom, s posebnim naglaskom na tipove tekstova kakvi prevodioce s latinskog očekuju u stvarnoj praksi. Na predavanjima će studenti upoznati osnovne probleme, teorije i terminologiju prevođenja. Za svaki seminar studenti će pripremati prijevodne zadaće, da bi o njima raspravljali na satu. Poseban će naglasak biti na grupnom radu, te razvijanju prevodilačkih vještina, kao što su pronalaženje resursa / konzultiranje sličnih tekstova; sastavljanje praktično orijentiranih terminoloških popisa; dnevnik prevođenja. Studenti će upoznati osnovne probleme, pristupe i tehnike profesionalnog prevodilačkog rada. Steći će iskustvo kako u individualnom radu, tako i u sudjelovanju na zajedničkim projektima. Imat će prilike uvidjeti važnost i korisnost dokumentiranja prevodilačkih procedura i rješenja. Procjenjivanjem vrijednosti vlastitih i tuđih prijevoda razvijat će svoj književni i jezično-kulturni senzibilitet.
Sadržaj
 1. uvod, fizionomija kolegija, problematika.
 2. prevođenje sintagmi, važnost konteksta
 3. važnost konteksta, daljnja vježba i samostalan rad
 4. Predavanje: “rastavljanje na proste faktore”, zadaća i komentar; hrvatski primjeri. — Grupni projekt: podjela zadataka.
 5. jednostavnost i složenost latinskog teksta.
 6. analiza latinskog teksta 3 (jedinice značenja)
 7. analiza latinskog teksta 4 (skriveni problemi, “lažni prijatelji” i sl.)
 8. osvrt
 9. samostalni prijevod 1
 10. samostalni prijevod 2
 11. osvrt
 12. zajednički projekt 1
 13. zajednički projekt 2
 14. osvrt
 15. rezime

Ishodi učenja
 1. Pokazati svoje razumijevanje latinskog teksta prijevodom teksta na hrvatski.
 2. Pokazati vladanje književnim hrvatskim jezikom stvaranjem jezično i stilski brižno dotjeranog prijevoda, prihvatljivog za objavljivanje.
Metode podučavanja
jezična nastava; samostalan rad i izrada tjednih zadaća; grupni rad na zajedničkom projektu; prevođenje na latinski i na hrvatski; priprema zadanih tekstova, procjena tuđeg i vlastitog rada.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u radu (20%). Prijevod zadanih odjeljaka (udio u zajedničkim projektima; 55%). Završni samostalni prijevod (oko 2000 riječi proznog teksta po izboru koje čine samostalnu cjelinu, 25%).

Obavezna literatura
 1. Tekstovi i ostali radni materijali (dijele se tijekom nastave)
Dopunska literatura
 1. Baker, Mona, In Other Words: A Coursebook on Translation, Routledge, 1992.
 2. Diotti, Angelo, Labor limae : Versioni latine con guida alla traduzione. Per il triennio delle scuole medie superiori, Torino: Società editrice internazionale, 1992.
 3. Marouzeau, Jules, La traduction du latin : conseils pratiques, Paris: Societe d'edition "Les Belles Lettres", 1951.

Obavezan predmet na studijima
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar