Prijevodne vježbe 2 (francuski - hrvatski)

Naziv
Prijevodne vježbe 2 (francuski - hrvatski)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
124286
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je ovog kolegija da samostalnim prevođenjem kao i analizom vlastitih i tuđih prijevoda studenti razvijaju svoje umijeće, te ulaze u svijet stručnog prevođenja vezanog za europske institucije i aktualna pitanja. Kolegij obuhvaća prevođenje općejezičnih tekstova s francuskog na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. područje europskih institucija politike i gospodarstva EU
 2. područje europskih institucija politike i gospodarstva EU
 3. vježbe na satu
 4. kontrolni rad
 5. vježbe na satu
 6. područje aktualnih socijalnih tema u Francuskoj
 7. područje aktualnih socijalnih tema u Francuskoj
 8. vježbe na satu
 9. kontrolni rad
 10. područje aktualnih socijalnih tema u Francuskoj
 11. područje aktualnih socijalnih tema u Francuskoj
 12. kontrolni rad
 13. vježbe na satu
 14. područje aktualnih kulturnih tema u Francuskoj
 15. finalni kontrolni rad

Ishodi učenja
 1. Iz upotrebne prakse materinskog jezika izdvojiti osobito problematične elemente odnosno uvriježene pogreške te razlikovati prihvatljive od neprihvatljivih izraza i struktura
 2. Učinkovito koristiti tiskane i elektroničke (internetske) rječnike, leksikone, savjetnike i druga jezična pomagala
 3. U francuskom kao i u hrvatskom razlikovati književni standard od govornog jezika i dijalekata, stilski obilježen od neutralnog diskursa, te prepoznavati idiome, kolokacije i novokovanice
 4. Procjenjivati i odabirati sinonime prema pripadnosti jezičnim registrima i tehničkim žargonima te primjenjivati retorička i stilska sredstva svojstvena pojedinim područjima znanja, djelatnostima i medijima
 5. U izvornom tekstu utvrđivati jezične (gramatičke, sintaktičke i leksičke) i kulturološke probleme te izabrati primjeren prijevodni postupak modulacije, transpozicije, dogradnje ili redukcije
Metode podučavanja
Vježbe uz aktivno sudjelovanje studenata.
Metode ocjenjivanja
Ocjena rada studenata temelji se na tri domaća rada i tri kontrolna rada.

Obavezna literatura
 1. Le Calvé Ivičević, Evaine. 2012. Lectures en traductologie, elektronska skripta (internet)
 2. Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika, ur. Lj. Jojić, Školska knjiga, Zagreb, 2015.
 3. http://hjp.novi-liber.hr/
 4. http://pravopis.hr/
Dopunska literatura
 1. Putanec, V. : Francusko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij