Prijevodne vježbe 3 : hrvatski - francuski

Naziv
Prijevodne vježbe 3 : hrvatski - francuski
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117534
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je ovog kolegija da studenti prevode općejezične tekstove s hrvatskog na francuski jezik. Primjenjuje se pristup terminologiji i frazeologiji izabranih područja. Samostalnim prevođenjem kao i analizom vlastitih i tuđih prijevoda studenti će razvijati svoje umijeće. Kolegij će se baviti tekstovima o aktualnim temama. Cilj je ovog kolegija da studenti razviju vještine potrebne za prevođenje uz korištenje običnim pomagalima za prevođenje.
Sadržaj
 1. Présentation
 2. Terminologie/phraséologie: sujets d'actualité.
 3. Terminologie/phraséologie: sujets d'actualité.
 4. Contrôle sur table
 5. Terminologie/phraséologie: politique énergétique.
 6. Terminologie/phraséologie: énergies durables.
 7. Contrôle sur table.
 8. Terminologie/phraséologie: droit du travail, contexte français.
 9. Terminologie/phraséologie: monde de l'entreprise.
 10. Contrôle sur table.
 11. Terminologie/phraséologie: politique culturelle.
 12. Terminologie/phraséologie:événements culturels d'actualité.
 13. Contrôle sur table.
 14. Langage publicitaire.
 15. Contrôle sur table final.

Ishodi učenja
 1. Odslušani će predmet omogućiti studentu da: poveže teorijska znanja iz prevođenja s već stečenim znanjima;
 2. uklopi vještine prevođenja u već stečene vještine;
 3. kritično i analitično pristupa konkretnom tekstu;
 4. samostalno izvršava svoje zadatke;
 5. uspješno analizira tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova;
 6. prepozna teorijske pojmove iz prevođenja;
 7. primjenjuje prevodilačke spoznaje i strategije na konkretnim tekstovima;
 8. služi se rječnicima, referentnim djelima, te drugim pomagalima potrebnim u procesu prevođenja;
 9. konstruktivno surađuje s drugim studentima prilikom prevođenja i analize nekog teksta;
 10. gradi osjećaj odgovornosti prema postavljenom zadatku.
Metode podučavanja
Vježbe na satu uz aktivno sudjelovanje studenata. Power-point prezentacije.
Metode ocjenjivanja
Ocjena rada studenata temelji se na tri domaća rada i tri kontrolna rada.

Obavezna literatura
 1. Le Calvé Ivičević, Evaine. 2012. Lectures en traductologie, skripta
 2. Grevisse, Maurice: Précis de grammaire française, Duculot, Gembloux
 3. Grevisse, Maurice: Le Bon Usage, Duculot, Gembloux
 4. www.cnrtl.fr
 5. Osmojezični enciklopedijski rječnik, sv. 1-8, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb, 1987-2010.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij