Prijevodne vježbe II

Naziv
Prijevodne vježbe II
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
124488
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Stjecanje dijela jezičnih komunikacijskih kompetencija na razini C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Usmena i pismena obrada dužih publicističkih, stručnih i beletrističkih tekstova.
 2. Razumijevanje, prepričavanje, raščlanjivanje teksta.
 3. Prepoznavanje stilskih obilježja i strukturiranosti teksta.
 4. Diskusije i pisanje sastavaka na zahtjevnije teme.
 5. Uvid u tehnike usmenoga i pismenog prevođenja.
 6. Naglasak kolegija je na prevođenju publicističkih i beletrističkih tekstova sa slovačkoga na hrvatski jezik te kraćih tekstova s hrvatskoga na slovački jezik, kao i na vježbanju konsekutivnog prevođenja.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći primijeniti stečena znanja u prevođenju jednostavnijih publicističkih i beletrističkih tekstova sa slovačkoga jezika na hrvatski te kraćih hrvatskih tekstova na slovački jezik,
 2. znati će se služiti različitim rječnicima i jezičnim priručnicima,
 3. komentirati tekst s lingvostilističkoga gledišta;
 4. sažeti slovački tekst i jezgrovito izraziti njegove osnovne ideje na slovačkom jeziku;
 5. samostalno napisati opsežniji strukturirani tekst o složenijim temama na slovačkom jeziku, izražavajući svoj stav i birajući odgovarajući stil;
 6. moći će diskutirati na slovačkom jeziku o unaprijed zadanim temama.
Metode podučavanja
Uz kraća izlaganja i mentorski rad, predviđa se grupni, timski i individualni rad uz korištenje tekstualnih, audio i vizualnih nastavnih pomagala i alata te interneta.
Metode ocjenjivanja
Pismene i usmene provjere znanja tijekom semestra (prijevodi, proširivanje vokabulara, gramatičke vježbe, sudjelovanje u diskusijama, izrada pismenih domaćih zadataka). Studenti su dužni u seminarskom radu obraditi jednu knjigu iz područja teorije prevođenja iz ponuđene literature te prevesti dogovoreni broj kartica teksta sa slovačkoga jezika na hrvatski. Završna ocjena formira se na temelju ispunjenih zadataka tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Anić, V.: Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb 2007.
 2. Bagić, K.: Rječnik stilskih figura. Zagreb 2012.
 3. Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava 2003.
 4. Ivir, V.: Teorija i tehnika prevođenja. Sremski Karlovci, 1978.
 5. Kursar, M. – Sesar, D.: Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik s gramatikom. Zagreb 2005.
 6. Mistrík, J.: Štylistika, Bratislava 1984.
 7. Oraić Tolić, D.: Akademsko pismo. Zagreb 2011.
 8. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb 2000.
 9. Silić, J.: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb 2006.
 10. Synonymický slovník slovenčiny, Bratislava 1995.
Dopunska literatura
 1. Eco, U.: Otprilike isto. Zagreb 2006.
 2. Dolník, J.: Jazyk – človek – kultúra. Bratislava 2010.
 3. Findra, J.: Štylistika slovenčiny v cvičeniach. Martin 2005.
 4. Gromová, E.: Úvod do translatológie. Nitra 2009.
 5. Gromová, E. – Hrdlička, M. – Vilímek, V.: Antologie teorie odborného překladu (výběr z prací českých a slovenských autorů). Ostrava 2010.
 6. Hochel, B.: Preklad ako komunikácia. Bratislava 1990.
 7. Horák, E.: Srbochorvátsko-slovenský a slovensko-srbochorvátsky slovník. Bratislava 1991.
 8. Chiméra prekladania. Antológia slovenského myslenia o preklade. Ur.: D. Sabolová. Bratislava 1999.
 9. Keníž, A.: Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia. Bratislava 1986.
 10. Levý, J.: Umění překladu. Praha 1998.
 11. Mistrík, J.: Gramatika slovenčiny. Bratislava 1994.
 12. Pauliny, E.: Krátka gramatika slovenská. Bratislava 1997.
 13. Popovič, A.: Teória umeleckého prekladu. Bratislava 1975.
 14. Suwara, B.: O preklade bez prekladu. Bratislava 2003.
 15. Vilikovský, J: Preklad ako tvorba. Bratislava 1984.

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij