Prikaz rječničkog znanja

Naziv
Prikaz rječničkog znanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
118072
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Studenti se trebaju upoznati s osnovama leksikografije, vrstama rječnika, strukturama rječničkih članaka te probleme kodiranja rječnika.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.
 2. Uvod u leksikografiju.
 3. Hrvatska leksikografija.
 4. Vrste rječnika.
 5. Struktura rječničkih natuknica.
 6. Elementi rječničkih natuknica.
 7. Online rječnici.
 8. Problemi obrade prirodnoga jezika nad povijesnim tekstovima (rječnicima).
 9. Kodiranje rječničkih članaka.

Ishodi učenja
 1. Definirati pojmove iz područja leksikografije.
 2. Objasniti problem procesa kodiranja rječničkih tekstova.
 3. Objasniti problem procesa obrade povijesnih jezičnih tekstova.
Metode podučavanja
Predavanje teorije "ex cathedra". Seminarsko istraživanje. E-učenje.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad. Izlaganje seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. Bibliografska i rječnička baza znanstveno-istraživačkog projekta "Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja", Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 2004 (računalno dostupna)
 2. Boras, Damir; Mikelić, Nives; Lauc, Davor. Leksička flektivna baza podataka hrvatskih imena i prezimena. U: Modeli znanja i obrada prirodnoga jezika, Zavod za informacijske studije, Zagreb, 2003, str. 219-236.
 3. Boras, Damir; Prelog, Nenad. Enciklopedija budućnosti: interaktivni izvor znanja. U: Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, knjiga 10, Zagreb, 2001. (računalno dostupno)
Dopunska literatura
 1. Leksikografija. U: Enciklopedija Jugoslavije, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb 1964.
 2. Prelog, Nenad; Boras, Damir. Bibliografski izvori znanja na novim medijima. U: Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, knjiga 10, Zagreb, 2001, (računalno dostupno)
 3. Zgusta, Ladislav. Priručnik leksikografije. Sarajevo : Svjetlost, 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij