Programiranje baze podataka

Naziv
Programiranje baze podataka
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
117593
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Student će upoznati načine i mogućnosti programiranja baze podataka. Praktičnim radom na konkretnim projektima student će ovladati različitim vještinama programiranja baze podataka. U tu svrhu koristit će se neki od poznatih SQL servera i neki od poznatih vizualnih programskih alata za programiranje.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Temeljni pojmovi relacijskih baza podataka
 3. TransactSQL
 4. TransactSQL
 5. TransactSQL
 6. KOLOKVIJ
 7. Stored procedures
 8. Stored procedures
 9. Stored procedures
 10. User Functions
 11. Views & Triggers
 12. KOLOKVIJ
 13. TEORIJSKI KOLOKVIJ

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Predavanja Vježbe Praktičan rad Projektni rad
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit Provjera praktičnih vještina Izrada projektnog rada

Obavezna literatura
 1. Gunderloy M., J. Joreden: SQL server 2000, Sybex Inc., 2000.
 2. Dobson R.: Programing SQL server 2000, Miscrosoft Press, 2002.
 3. Roman, Steven. Access Database Design & Programming (3rd Edition), 2002.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij