Projektiranje informacijskih sustava

Naziv
Projektiranje informacijskih sustava
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
117594
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Kolegij će upoznati studente sa različitim konceptima, principima i fazama projektiranja i analiziranja informacijskih sustava. Studenti će naučiti definirati zahtjev i odrediti granice informacijskog podsustava. Upoznat će ulogu različitih korisnika u projektiranju informacijskog sustava, osnove modeliranja procesa i logičkog oblikovanja baza podataka. Bit će prikazani životni ciklusi i faze razvitka informacijskog sustava. Posebna pozornost posvetit će se upoznavanju studenata s pisanjem dokumentacije. Studenti će upoznati različite metode, alate i tehnike koje se koriste pri sistemskoj analizi i dizajniranju.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Osnove upravljanja projektima
 3. Arhitektura sustava
 4. Mrežna infrastruktura
 5. Sigurnost sustava
 6. Baze podataka
 7. 1. KOLOKVIJ
 8. Prikupljanje zahtjeva i analiza
 9. Oblikovanje funkcija i procesa
 10. Razvoj softvera
 11. Razvoj softvera i testiranje
 12. Uvođenje u primjenu i održavanje sustava
 13. 2. KOLOKVIJ

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Predavanja Vježbe Praktičan rad Projektni rad
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit Provjera praktičnih vještina Izrada projektnog rada

Obavezna literatura
 1. J. A. Hoffer, J. F. George, J. S. Valacich: Modern Systems Analysis and Design, 3/e, Prentice Hall College Div, 2001
 2. Martin, J.: Information Engineering II - Planning and Analisys, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NY 1990.
 3. J. L. Whitten, L. D. Bentley, K. C. Dittman: Systems Analysis & Design Methods, 5/e, McGraw-Hill Higher Education, 2000
 4. Zwass, V. Foundations of Information systems, McGraw-Hill, Boston, 1998.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij