Proseminar iz klasične arheologije

Naziv
Proseminar iz klasične arheologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51100
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Objasniti i pokazati sve procese, metode i zahtjeve pisanja i izlaganja stručnog seminarskog rada iz klasične arheologije.
Sadržaj
 1. Uvod o temama koje se obrađuju u proseminaru
 2. Grčke državne starine
 3. Grčke ratne starine (pomorstvo, oružje, vojska)
 4. Grčke privatne starine (kuća, odijelo, brak, odgoj djece, svakidašnji život, pokop)
 5. Grčke vjerske starine (bogovi, bogoslužje)
 6. Igre, kazalište
 7. Rimske državne starine
 8. Rimske ratne starine (sastav vojske, oružje, brodovlje, vojnička služba)
 9. Rimske privatne starine (kuća, odijelo, brak, odgoj djece, svakidašnji život, pokop)
 10. Dioba vremena, novci, mjere
 11. Rimske vjerske starine (bogovi, bogoslužje)
 12. Igre, kazalište
 13. Grad Atena, grad Rim
 14. Svakodnevni život Grka
 15. Svakodnevni život Rimljana

Ishodi učenja
 1. pokazati sistem rada sa znanstvenom literaturom u knjižnicama
 2. objasniti i sažeti znanstveni aparat nužan za snalaženje i razumijevanje znanstvene literature i pisanje stručnog i/ili znanstvenog rada
 3. prikupiti i analizirati informacije za samostalno pisanje i izlaganje proseminarskog rada (uz pomoć i nadzor mentora)
 4. razviti kritičko prosuđivanje i formuliranje ideja pri pisanju rada
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje i napisan seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. August Musić, Nacrt grčkih i rimskih starina, Ex Libris/ Pretisci, Zagreb, 2002.
 2. A. Cermanović – Kuzmanović, Grčke slikane vaze, Beograd, 1980.
Dopunska literatura
 1. Grčka mitologija – bilo koja, po izboru (npr. G. Schwab, R. Graves)
 2. M. Lyttelton & W. Forman, The Romans, Their Gods and Their Beliefs, Orbis, London, 1985.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar