Prvi svjetski rat

Naziv
Prvi svjetski rat
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
125489
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je analiza i kritičko vrednovanje Prvoga svjetskog rata kao globalnog i totalnog rata u komparativno-historijskoj perspektivi. Prvi svjetski rat bio je globalni rat koji se četiri godine vodio na kopnu, moru i u zraku između mnogih država i njihovih kolonija s nekoliko kontinenata, a ujedno i prvi totalni rat s milijunima vojnika na bojištima i milijunima civila koji su u pozadini radili za ratne potrebe. U paklu stravičnih sudara srušio se svjetski poredak kakav je dotad postojao. Neke su stare države propale, a nastale su mnoge nove. Europa je polako gubila vodeću ulogu u svijetu, a Sjedinjene Američke Države su prvi put nastupile kao svjetska sila. Nestalo je višestoljetne habsburške vladavine, a hrvatske su zemlje na kraju rata većim dijelom ušle u jugoslavensku državu koja je bila rezultat ideje o ravnopravnoj zajednici susjednih naroda s jedne i cijena za izbjegnutu podjelu hrvatskih zemalja s druge strane.
Sadržaj
 1. Uvod u temu, osvrt na izvore i literaturu, pristupi ratu
 2. Europski aspekti međunarodnih odnosa na početku 20. stoljeća
 3. Korijeni sukoba i pitanje krivnje za rat
 4. Europa i svijet u ratu (1914.-1916.)
 5. Europa i svijet u ratu (1914.-1916.)
 6. Rovovsko ratovanje na europskom Zapadu
 7. Borbe na moru
 8. Borbe u zraku
 9. Pokretni rat na europskom Istoku
 10. “Veliki rat” i društvene promjene
 11. Dvije ruske revolucije 1917.
 12. Američka intervencija, Wilsonova načela, primirje i rasplet
 13. Hrvati u Prvom svjetskom ratu: stanje na bojištima i u pozadini
 14. Hrvatska 1914.-1918. između Srednje Europe i Balkana
 15. Završna razmatranja: rat kao među dviju epoha u razvoju svijeta

Ishodi učenja
 1. Ocijeniti uzroke, povod, tijek, posljedice i značaj Prvoga svjetskog rata u nacionalnom, regionalnom i globalnom kontekstu
 2. Napisati dobro strukturirani znanstveni ili stručni rad o odabranoj temi iz Prvoga svjetskog rata na temelju različitih obavijesti
 3. Analizirati i objasniti ključne događaje, pojave i procese vezane za Prvi svjetski rat u Europi i svijetu
 4. Kritički interpretirati i valorizirati podatke iz izvora i literature s obzirom na njihovu vjerodostojnost i perspektivu
 5. Iznositi ocjene i stavove o ratnim zbivanjima, pojavama i procesima oslanjajući se na dokaze i argumente
Metode podučavanja
Predavanja, analiza odabranih izvora, studentska izlaganja, rasprave
Metode ocjenjivanja
Usmena provjera znanja

Obavezna literatura
 1. Pierre Renouvin, Europska kriza i Prvi svjetski rat, Zagreb, 2008.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar