Psihologija seksualnosti

Naziv
Psihologija seksualnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
131607
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Cilj kolegija je stjecanje kompetencija za razumijevanje složenosti područja psihologije ljudske seksualnosti.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: ljudska seksualnost
 2. Povijest, perspektive i istraživanja seksualnosti.
 3. Biopsihosocijalni pristup seksualnosti.
 4. Seksualna ponašanja i seksualni stavovi.
 5. Ciklus seksualnog odgovora.
 6. Seksualnost i intimnost.
 7. Razvoj seksualnosti od dječje dobi do starosti.
 8. Seksualna orijentacija, transseksualnost/transrodnost.
 9. Stigmatizacija seksualnih manjina.
 10. Pojam normalnosti u seksualnosti, pojam seksualnog zdravlja.
 11. Seksualni problemi i poremećaji.
 12. Osobitosti savjetovanja seksualnih problema i tretmana seksualnih poremećaja.
 13. Rizična i preventivna seksualna ponašanja.
 14. Očuvanje seksualnog zdravlja.
 15. Spolno prenosive bolesti, HIV/AIDS.

Ishodi učenja
 1. kritički evaluirati osnovne teorije i modele koje doprinose objašnjenju ljudske seksualnosti
 2. razlikovati osnovni, ali i modificirane pristupe razumijevanju ciklusa seksualnog odgovora
 3. ilustrirati sličnosti i razlike u seksualnom ponašanju i doživljavanju te stavovima
 4. kritički analizirati rodne i dobne specifičnosti seksualnog ponašanja te njihove promjene kroz generacije
 5. utvrditi međuodnos ljubavi i intimnosti u seksualnosti
 6. procijeniti rizična seksualna ponašanja
 7. opisati i razlikovati kliničke slike kvantitativnih i kvalitativnih poremećaja seksualnog nagona
 8. komentirati važnost razvijanja edukacijskih programa i savjetovanja u području seksualnosti.
Metode podučavanja
Predavanja, diskusije, rad u malim grupama, primjeri kliničke prakse
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave čini 15% ukupne ocjene, aktivnost na nastavi također 15% , vannastavni zadaci (priprema za vježbe i izrade izvještaja) 20%, te 50% preostaje na ispit

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. 1. Laws, D.R. i O'Donohue, W. (1997). Sexual Deviance: Theory, Assessment, and Treatment. New York: The Guilford Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar