Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama

Naziv
Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
125501
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s ciljevima i načinom provedbe psiholoških kriznih intervencija u svijetu i kod nas.
Sadržaj
 1. Krizni događaji i kriza kao psihološko stanje – Vrste kriznih događaja. Osobine krize kao psihičkog stanja. Vrste kriza. Proces razvoja i okončanja krize. Sličnosti i razlike među pojmovima stres, trauma i kriza. Specifičnosti kriznih događaja u pomagačkom poslu
 2. Psihološke krizne intervencije i krugovi ugroženosti - Definicija. Ciljevi psiholoških kriznih intervencija. Osobitosti. Ciljne skupine i način provedbe. Specifični postupci u okviru psiholoških kriznih intervencija. Planiranje i provedba na razini organizacije/ustanove i na razini lokalne zajednice.
 3. Psihološke krizne intervencije u zajednici – Sustav za planiranje, organizaciju i provedbu psiholoških kriznih intervencija. Cilj sustava. Funkcija sustava. Povezanost s drugim službama i organizacijama. Procjena potrebe za intervencijom. Aktiviranje timova za psihološke krizne intervencije
 4. Sažeta psihološka integracija traume: skupni i individualni razgovori – Opis postupka. Ciljevi. Kome je postupak namijenjen i tko ga smije provoditi? Faze. Moguće teškoće tijekom provedbe i nakon toga. Osobitosti u radu sa skupinama i s pojedincima. Sažeta psihološka integracija traume namijenjena pomagačima. Djelotvornost (rezultati provedenih i istraživanja). Metodološke (uključujući i etičke) teškoće u procjeni djelotvornosti.
 5. Vještine potrebne za pružanje podrške u kriznim situacijama – Empatičko slušanje. Postavljanje pitanja. Konfrontacija. Davanje savjeta. Podučavanje.
 6. Teškoće pomagača u suočavanju s ljudima nakon traumatskog gubitka – Vrste teškoća i kako ih ublažiti: uloga pomagača, uloga rukovoditelja, uloga (lokalne) zajednice, uloga nadležnih institucija.

Ishodi učenja
 1. Načiniti početni plan provedbe psihološke krizne intervencije
 2. Preporučiti brigu o stručnjacima koji provode psihološke krizne intervencije
 3. Nabrojiti ciljeve psiholoških kriznih intervencija
 4. Opisati načine provedbe psiholoških kriznih intervencija u svijetu i kod nas
 5. Kritički procijeniti kvalitete i manjkavosti kriznih intervencija.
 6. Procijeniti potrebu za provedbom psihološke krizne intervenciji u različitim ustanovama i organizacijama
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci, domaće zadaće, demonstracija razgovora s osobom u krizi, igranje uloga (pomagač-traumatizirana osoba/osoba u krizi)
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Arambašić, L. (ur.) (2000.) Psihološke krizne intervencije, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb.
 2. Arambašić, L. (2012.). Psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja: vodič kroz psihološke krizne intervencije u zajednici, Naklada Slap, Jastrebarsko.
 3. Dattilio, F.M. i Freeman, A. (ur.) (2011.). Kognitivno-behavioralne strategije u kriznim intervencijama, Naklada Slap, Jastrebarsko.
Dopunska literatura
 1. Arambašić, L. (2005). Gubitak, tugovanje, podrška, Jastrebarsko: Naklada "Slap".
 2. Brock, S.E., Sandoval, J. i Lewis, S. (2001.). Preparing for crisis in the schools: A manual for building school response teams, John Wiley and Sons, New York.
 3. Everly, G.S. i Mitchell, J.T. (1996.). Critical incident stress debriefing: An operations manual for the prevention of traumatic stress among emergency services and disaster workers, Chevron Publishing Corp., Maryland.
 4. Everly, G.S. (ur.) (1995.). Innovations in disaster and trauma psychology, Volume one: Applications in emergency services and disaster response, Chevron Publishing Corp., Maryland.
 5. Roberts, A.R. (2000.). Crisis intervention handbook: Assessment, treatment and research, Oxford University

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar