Češki jezik u barokno doba

Naziv
Češki jezik u barokno doba
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
131650
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Od doba J. Dobrovskoga pa sve do potkraj XX. stoljeća u bohemistici je bilo gotovo općeprihvaćeno da je češki jezik nakon Bijele gore doživio ozbiljnu regresiju te da je tek Dobrovský svojim jezikoslovnim radom stvorio preduvjete da ga predromantičari spase od izumiranja. Zbog takva je stajališta istraživanje toga segmenta češke književnojezične povijesti počelo kasno te se mjesto koje ono zauzima u dijakronijskom razvoju češkog jezika tek razmjerno nedavno počelo pokazivati. Na pozadini kasnosrednjovjekovnoga i humanističkoga razdoblja koje je baroknomu prethodilo te u usporedbi s ranomodernim razdobljem koje je uslijedilo, kolegij će se baviti strukturnim promjenama u sustavu glasova i oblika; dominantnim tendencijama u razvoju sintakse i leksika; stilističkim konstantama; osobitostima onodobnih gramatika i rječnika; jezikom najvažnijih autora i tekstovnih žanrova. Temeljit će se na povijesnosociolingvističkom pristupu, a težište će biti na istraživanju funkcija u kojima se češki književni jezik rabio.
Sadržaj
 1. Političke, društvene i gospodarske prilike u češkim zemljama u 14. st.
 2. Češka kultura pismenost u 14. st.
 3. Političke, društvene, gospodarske prilike u češkim zemljama u 15. st.
 4. Češka kultura i pismenost u 15. st.
 5. Političke, društvene, gospodarske prilike u češkim zemljama u 16. st.
 6. Češka kultura i pismenost u 16. st.
 7. Političke, društvene, gospodarske prilike u češkim zemljama u 17. st.
 8. Češka kultura i pismenost u 17. st.
 9. Jezik i stil Jana Amosa Komenskoga
 10. Jezik i stil Jana Koříneka
 11. Češka barokna gramatografija i leksikografija
 12. Biblija sv. Václava
 13. Političke, društvene, gospodarske prilike u češkim zemljama u 18. st.
 14. Češka kultura i pismenost u 18. st.
 15. Odjeci baroknoga češkoga u suvremenosti

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći provesti jezičnu i stilsku analizu čeških tekstova iz XVII. i XVIII. stoljeća.
 2. Studenti će moći objasniti po čemu se jezična norma češkoga književnoga jezika u barokno doba razlikuje od književnojezičnih norma iz razdoblja koja baroknomu prethode i slijede.
 3. Studenti će moći objasniti na koji je način strukturni i funkcionalni razvoj češkoga jezika u XVII. i XVIII. st. povezan s političkim, društvenim i kulturnim kontekstom.
Metode podučavanja
Studenti za svaki sat pripremaju zadani tekst te sudjeluju u seminarskim diskusijama.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuju se sudjelovanje studenata u seminarskim diskusijama te eseji. Tijekom semestra sudenti pišu eseje na zadanje teme svaka dva tjedna (3 -4 kartice na češkom jeziku). Na kraju semestra predaju završni esej (10-12 kartica na češkom jeziku).

Obavezna literatura
 1. Dějiny zemí koruny české I., Praha – Lytomyšl, Paseka, 255-303.
 2. Jan Lehár, Alexandr Stich, Jaroslava Janáčková, Jiří Holy, Česká literatura od počátku k dnešku, Praha, Lidové noviny, 1998, 125-150
 3. Bohuslav Havránek, Vývoj spisovného jazyka českého. In: Československá vlastivěda. Řada 2. Spisovný jazyk český a slovenský. Praha, Sfinx – Bohumil Janda, 1936, 64-78
 4. Dušan Šlosar, Radoslav Večerka, Jan Dvořák, Petr Malčík, Spisovný jazyk v dějinách české společnosti, Brno, Host, 73-102
 5. Cuřín, F., Doba pobělohorská. In: Vývoj spisovné češtiny, Praha, 1985.
 6. Jana Pleskalová, Stará čeština pro nefilology, Brno, MU, 2001, 9-49.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij