Radionica kreativne nastave povijesti II. (praktikum)

Naziv
Radionica kreativne nastave povijesti II. (praktikum)
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
2
Šifra
124446
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Studenti se osposobljavaju za kreativan pristup osmišljavanju nastave te za uporabu raznovrsnih nastavnih strategija i medija.
Sadržaj
 1. Vježbe povezane s nastavnom praksom i usavršavanjem nastavničkih kompetencija. (10 sati)
 2. Terenska nastava na odabranom lokalitetu. (5 sati)

Ishodi učenja
 1. Kompetentno primjenjivati široki spektar nastavnih strategija i metoda u oblikovanju nastave povijesti.
 2. Oblikovati nastavne aktivnosti koje su usmjerene prema razvijanju viših kognitivnih procesa.
 3. Oblikovati nastavne aktivnosti za učenike različitog uzrasta i različitih potreba i prioriteta.
 4. Demonstrirati sposobnost analize i samoanalize nastave povijesti.
 5. Osmisliti terensku nastavu koja se uklapa u nastavni plan i program.
 6. Demonstrirati profesionalnu predanost nastavničkom pozivu.
Metode podučavanja
Radionica kreativne nastave povijesti osmišljena je kao praktikum za studente povijesti nastavničkog usmjerenja. Studentima omogućava praktičnu primjenu znanja i vještina koje su usvojili na kolegijima Didaktika povijesti I. i II., te razmjenu dobrih ideja i uspješne nastavne prakse s drugim studentima. Studenti se osposobljavaju za kreativan pristup pripremanju nastave, uporabu raznovrsnih nastavnih strategija i medija. Radionica je također zamišljena kao potpora u oblikovanju nastave u pedagoškoj praksi. Pojedini dijelovi radionice mogu biti tematski usmjereni prema temama iz lokalne i zavičajne povijesti. Dio praktikuma u IV. semestru je i terenska nastava, a od studenata se očekuje i aktivna participacija u njezinoj organizaciji.
Metode ocjenjivanja
Ocjena je opisna. Vrednuju se studentski radovi te aktivno sudjelovanje na nastavi, osobito u pripremi terenske nastave. Studentski radovi dio su ogledne mape koju trebaju predočiti na kraju semestra, prilikom upisa ocjene.

Obavezna literatura
 1. Vidi osnovnu literaturu za kolegije Didaktika povijesti I. i II.
Dopunska literatura
 1. Vidi dopunsku literaturu za kolegije Didaktika povijesti I. i II.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij