Američko sada

Naziv
Američko sada
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
125360
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Stjecanje teorijsko-kritičkog uvida u kulturne i književne fenomene suvremenog američkog društva. Cilj je kolegija upoznati studente s ključnim obilježjima američkog društva danas.
Sadržaj
 1. Definicija "sada", "suvremenosti".
 2. Događaj kao ono što inaugurira isječak vremena.
 3. Ključne zgode američke povijesti nakon 11. rujna: financijska kriza, Obama, Trump
 4. Pitanje američke iznimnosti, demokracija, globalizacija i suverenost.
 5. Financijalizacija kao ključni ekonomski proces
 6. Rad, klasa, potrošačko društvo
 7. Etnicitet i pitanje rase.
 8. Američki zatvorski sustav i školstvo.
 9. Tehnologija i znanost u SADu
 10. Američki grad,prirodni krajolici, javni prostori, infrastruktura, regije
 11. Imperijalizam
 12. Vojska i ratovi
 13. Religija
 14. Popularna kultura i elitna kultura: propitivanje i propagiranje mitova o Americi
 15. Završna rasprava, predaja završnih radova i završni kolegij

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje s američkom sadašnjošću
 2. Kritičko promišljanje predmeta
 3. Prepoznavanje sličnosti razlika između SADa i Hrvatske
 4. Uočavanje ključnih pitanja današnjice
 5. Promišljanje današnje uloge humanističkog znanja
Metode podučavanja
Predavanja i seminari. Samostalni angažman polaznika kolegija.
Metode ocjenjivanja
kontinuirana evaluacija

Obavezna literatura
 1. Grgas, Američki studiji danas: identitet, kapital, spacijalnost
 2. Tri romana koja reflektiraju američku sadašnjost.
 3. Grgas, American Studies as Contemporary Disciplinary Practice
 4. Grgas, Changing American Priorities. A View from the Ruins of its 'Communist Ally'
Dopunska literatura
 1. Redovito čitanje časopisa The Atlantic, Truthout, Truthdig, Conservative review, Dissent.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij