Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva

Naziv
Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
78040
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Poznavanje kultnih praksi i umjetničkih predmeta s kultnim temama na području Rimskog Carstva, raznolikosti kultnih praksi i načina oblikovanja kultnih prikaza; analiza ikonografije umjetničkih djela Rimskoga Carstva te njihove uloge u kultnim praksama.
Sadržaj
 1. Uvod u religije Rimskoga Carstva
 2. Autohtona italska božanstva, etrurski i grčki supstrat
 3. Rimski panteon
 4. Interpretatio Romana - religija u provincijama
 5. Carski kult
 6. Misterijski kultovi
 7. Rimski kalendar, religijske prakse svkodnevice, privatna pobožnost, odnos prema smrti
 8. Kolokvij
 9. Vježbe ikonografske analize, upute za pisanje seminarskog rada
 10. Religijska umjetnost na područjju današnje Hrvatske: Dalmacija 1
 11. Religijska umjetnost na područjju današnje Hrvatske: Dalmacija 2
 12. Religijska umjetnost na područjju današnje Hrvatske: Istra
 13. Religijska umjetnost na područjju današnje Hrvatske: Panonija
 14. Kontekst smještaja kultnih prikaza: kultna arhitektura i smještaj kulta u gradu
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. Student/ica će kompetento vršiti ikonografske analize djela s tematikom iz religijske umjetnosti Rimskoga Carstva
 2. Student/ica će koristiti različite terijske pravce pri pristupu proučavanja religijske umjetnosti
 3. Student/ica će samostalno izraditi seminarski radmonografskog ili preglednog karaktera
Metode podučavanja
Izravno poučavanje, samostalno učenje, poučavnje vođenom raspravom
Metode ocjenjivanja
Aktivnost na satu (1) Rezultat na kolokviju (1) Seminarski rad (3)

Obavezna literatura
 1. John Ferguson: The Religions of the Roman Empire, New York 1970.
 2. Walter Burkert: Ancient Mystery Cults, Harvard University Press 1987.
 3. Klasični Rim na tlu Hrvatske : arhitektura, urbanizam, skulptura : Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 27.3. - 25.5. 2014.
Dopunska literatura
 1. Petar Selem: Izidin trag : egipatski kultni spomenici u rimskom Iliriku, Split, 1997.
 2. Vesna Girardi Jurkić: Duhovna kultura antičke Istre: knjiga 1: kultovi u procesu romanizacije antičke Istre, Zagreb : Školska knjiga, 2005.
 3. Vojtech Zamarovský: Bogovi i junaci antičkih mitova: leksikon grčke i rimske mitologije, prijevod s češkoga Predrag i Mirko Jirsak, Zagreb 2004
 4. Mate Suić: Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 2003: odabrana poglavlja
 5. Donald Strong: Roman art, Penguin Books 1976.

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar