Religioznost u prapovijesti

Naziv
Religioznost u prapovijesti
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
125384
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kako na temelju materijalnih, arheoloških izvora odgonetnuti religiozno i ritualno ponašanja pojedinaca ili zajednice u prapovijesti.
Sadržaj
 1. Magija, kult, vjera, religija – kako ih iščitati iz materijalne arheološke evidencije. Sadržaj kolegija i pregled literature
 2. Kultni prostori: najstarija svetišta protoneolitičkog i pretkeramičkog neolitika (Jerihon, Ain Gazal, Catal Huyuk)
 3. Kultno ponašanje i rituali u pretkeramičkom neolitiku jugozapadne Azije
 4. Lepenski vir – ritualno-vjersko svetište zajednice ribara i lovaca
 5. Kultni prostori i svetišta ranoneolitičkog razoblja
 6. Kultni prostori i svetišta kasnoga neolitika: vinčanska kultura, potiska kultura
 7. Lenđelske kulture i problem rondela
 8. Megalitske kulture
 9. Grobovi i groblja kao kultni prostori - odnos prema pokojnicima
 10. Kultni predmeti: antorpomorfni kipići, idoli, Velika Majka Božica?
 11. Životinje u religiji: kipići, bukraniji, ritualni ukopi
 12. Ostali kultni predmeti (žrtvenici, obredne posude, kadionice, svjetiljke, amuleti, talismani)
 13. Vračevi, šamani, žreci, svećenici
 14. Vjersko-ritualno značenje pokapanja u vučedolskoj kulturi

Ishodi učenja
 1. 1) Objasniti moguće uzroke i mehanizme nastanka i razvoja religioznosti kod prapovijesnih zajednica za koje nema nikakvih pisanih podataka
 2. 2) Na temelju materijalnih, arheoloških izvora odgonetnuti ritualno ponašanja pojedinaca ili zajednice u prapovijesti te objasniti njihovu povezanost s ostalim aspektima djelovanja i ponašanja kroz razdoblja neolitika i eneolitika
Metode podučavanja
Predstavljanje i analiziranje gradiva uz slikovni materijal (LCD projektor) i didaktičku zbirku Odsjeka za arheologiju te poticanje diskusije tijekom predavanja među samim studentima.
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Andre leroi-Gourhan: Religije prethistorije, Zagreb 1968.; T. Težak-Gregl: Uvod u prapovijesnu arheologiju, Zagreb 2011.; Facchini&Gimbutas&Kozlowski&Vandermeersch: Religioznost pu pretpovijesti, Zagreb 2004.; P-F.Biehl&F.Bertemes&H.Meller: The Archaeology of Cult and Religion, Budapest 2001; I. Karavanić: Prapočetci religije. Simbolika i duhovnost u paleolitiku, Zagreb 2012.; Schmidt K.: Goebekli Tepe - the Stone Age Sanctuaries. Documenta praehistorica 37, Ljubljana 2010.; D. Schmandt-Besserat: Ain Ghazal monumental figures. Bulletin of the American School of Oriental Research, 310, 1998.;I. Hoddser: Catal Hoyuk. The Leopards Tale, London 2007.; J. cauvin: The Birth od the Gods and the origins of agriculture, Cambridge 2003.; M. Gimbutas: The language of the Goddess. New York 1989.; O.Rak: Danilski riton, Šibenik 2008.;
Dopunska literatura
 1. From behind the Mask: Plastered Skulls from Ain Ghazal. http:/www.laits.utexas.edu/ghazal/ChapV/index.html; Masken, Menschen, Rituale und Kult vor 7000 Jahren in dere praehistorischen Siedlung von Uivar. Wurzburg 2005.; Lj. Babović: Svetišta Lepenskog vira, Beograd; A. Durman: Vučedolski Orion i najstariji europski kalendar, Zagreb 2000.; A. Durman: Vučedolski hromi bog. Zašto svi metalurški bogovi šepaju? Vukovar 2004.; G. Trnka: Studien zu mittelneolithischen Kreisgrabenanlagen. Mitt. Praeh. Komm. C. Oesterr. Akad. 26, Wien 1991. Skupina autora: Megaliti, Arhaia, Beograd 1983.;S. Hansen: Bilder von menschen der Steinzeit. Mainz 2007.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij