Rimska klasična arheologija

Naziv
Rimska klasična arheologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117483
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
prikazati i proučiti materijalne ostatke rimske civilizacije u gradu Rimu i Italiji bez provincija; uputiti studente u načine uspoređivanja i ocjenjivanja materijalnih i pisanih podataka, a u svrhu razumijevanja rimske kronologije i razvitka društva općenito.
Sadržaj
 1. Uvod – prirodni okoliš rimske civilizacije, cuniculi
 2. Cuniculi, Cloaca Maxima
 3. Malarija, poljodjelstvo
 4. Poljodjelstvo, ekonomski rast
 5. 5. Funkcioniranje ekonomije
 6. Zarade, sitni obrtnici, siromasi
 7. 7. Epidemije i siromaštvo, grobovi siromaha
 8. 8. Grobovi siromaha
 9. Kolumbariji
 10. Sigurnost grada, policija i vatrogasci
 11. 11. Inzule
 12. 12. Inzule u izvorima
 13. 13. Inzule i siromašne gradske četvrti
 14. 14.Život u gradu kod latinskih pisaca
 15. 15.Život na selu kod latinskih pisaca

Ishodi učenja
 1. prikazati i upoznati studente s materijalnim ostacima rimske civilizacije u gradu Rimu i Italiji
 2. iznijeti i opisati osnovne periode i područja (arhitektura, skulptura, slikarstvo i umjetnički obrt)
 3. objasniti terminologiju i metodologiju te temeljne znanstvene spoznaje osnovnih perioda i područja
 4. povezati i integrirati prethodno stečena znanja iz klasične arheologije sa novo stečenim spoznajama te omogućiti temelj za slušanje rimske provincijalne arheologije
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. John E. Stambaugh, The Ancient Roman City, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1988.
 2. Hilary J. Deighton, A Day in the Life of Ancient Rome, Bristol Classical Press, 1996.
Dopunska literatura
 1. John Boardman, Jasper Griffin & Oswyn Murray, The Oxford History of the Classical World, Oxford University Press, 1986. – dio drugi: Rim
 2. Colin Wells, The Roman Empire, Harvard University Press, Cambridge Mass. 2000. (2. izd.)
 3. Pericle Ducati, L'Arte Classica, U.T.E.T. Torino, 1967. (3. izd.), str. 537-705, rimska umjetnost.
 4. Razni autori Cambridge Ancient History, Cambridge University Press, 1980.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij