Rimska književnost republikanskoga razdoblja

Naziv
Rimska književnost republikanskoga razdoblja
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
35879
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Uvid u civilizacijski kontekst u kojem se javlja rimska književnost; uočavanje tradicijskih i inovativnih tendencija u prvim dvama razdobljima rimske književnosti; usvajanje osnovnih biobibliografskih podataka o najistaknutijim autorima od 240. do 30. pr. Kr.; cjelovit pregled žanrovskoga inventara u tom vremenu.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. prepoznati i opisati osnovne karakteristike rimske književnosti republikanskoga razdoblja
 2. navesti osnovne biografske i bibliografske podatke o obrađenim autorima
 3. objasniti specifičnosti pojave i razvoja karakterističnih književnih vrsta
 4. objasniti razlike rimskih književnih vrsta prema današnjima
 5. povezivati bio-bibliografske podatke o različitim autorima u interpretativnu cjelinu
 6. definirati razdoblja rimske književnosti
 7. opisati dijakronu sliku rimske književnosti republikanskoga razdoblja
 8. objasniti problematiku periodizacije u povijesti književnosti
 9. samostalno pronalaziti potrebnu stručnu literaturu i pomagala na hrvatskom i na stranim jezicima te se njome ispravno koristiti
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Vratović, V., "Rimska književnost" u: Povijest svjetske književnosti 2, ur. V. Vratović, str. 189-245, Zagreb 1977.
 2. Bricko, M.; Novaković, D.; Salopek, D.; Šešelj, Z.; Škiljan, D.: Leksikon antičkih autora, ur. D. Škiljan, Zagreb 1996. (obrađivani autori)
 3. Musić, A. Nacrt grčkih i rimskih starina, repr. Zagreb 2002.
 4. tekstovi koji se dijele na kolegiju uz pojedine teme
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar