Rimska književnost: Rimska ljubavna elegija

Naziv
Rimska književnost: Rimska ljubavna elegija
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
86360
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Predstaviti temeljne tekstove rimske ljubavne elegije; odrediti njihovo mjesto u cjelini antičke elegijske tradicije; omogućiti podrobno proučavanje Propercijevih, Tibulovih i Ovidijevih elegija, uz uočavanje uloge koju imaju osnovne žanrovske konvencije.
Sadržaj
 1. Predavanje: rimska ljubavna elegija; stanje proučavanja; bibliografija; elektronska pomagala
 2. Predavanje: grčko pjesništvo u elegijskim distisima Seminar: Cat. 68b.
 3. Predavanje: ljubavno pjesništvu u Rimu prije elegičara: Katul Seminar: Cat. 68b.
 4. Predavanje: počeci rimske ljubavne elegije: Kornelije Gal; temeljni žanrovski pojmovnik (servitium amoris; foedus aeternum; militia amoris); otklon od dominantne poetike razdoblja
 5. Predavanje: Propercije (1): personal ljubavne elegije (domina, amicus, rivalis) Seminar: Prop. 2,12; 2,34.
 6. Predavanje: Propercije (2): elegijska zbirka kao priča; poraba mita u ljubavnoj elegiji Seminar: Prop. 2,34; 3,1.
 7. Predavanje: Tibul (1): motivske varijacije: dvije dominae, muškarac kao adresat ljubavne elegije; približavanje pastorali
 8. Predavanje: Tibul (2): polemičko žanrovsko pozicioniranje (ep kao protužanr) Seminar: Tib. 1,10
 9. Predavanje: Corpus Tibullianum (1): Promjena uloga: Sulpicija i tzv. Sulpicijin pjesnik Seminar: provjera (30 minuta); [Tib.] 3,13-18.
 10. Predavanje: Corpus Tibullianum (2): Ligdam: Ovidijev prethodnik ili imitator? Seminar: [Tib.] 3,1
 11. Predavanje: Ovidije (1): dva izdanja Amores; motivske inovacije (elegijsko »ja« kao iskusni zavodnik; eksplicitna erotičnost)
 12. Predavanje: Ovidije (2): rekapitulacija tradicije; uspostava elegijskoga kanona Seminar: Ov. 1,6
 13. Predavanje: obnova latinske ljubavne elegije u humanizmu (G. Marrasio; E. S. Piccolomini; T. Strozzi)
 14. Bartučević, D. Pir) Seminar: Ilija Crijević, Carm. 4,7
 15. Predavanje: ljubavna elegija u hrvatskom latinizmu (K. Pucić, I. Crijević, Lj. Paskalić, J. Bartučević, D. Pir)

Ishodi učenja
 1. Student će moći: razumjeti posebnost rimske ljubavne elegije prema elegijskom pjesništvu na grčkom
 2. Uočiti temeljne konture žanrovskoga obrasca
 3. Opisati i protumačiti glavne razlike između pojedinih elegičara
 4. Pripremiti se za samostalno čitanje rimskih ljubavnih elegija izvan zadane lektire
 5. Pripremiti se za samostalno istraživanje ljubavne elegije u internacionalnom i nacionalnom neolatinitetu
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Cat. 68 (a i b)
 2. Prop. 1,1; 1,7; 1,9; 1,11; 1,12; 1,16; 2,12; 2,34; 3,1; 3.25; 4.7; 4.11
 3. Tib: 1,1;1,3; 1,10; 3,9; 3,13; 3,14; 3,15; 3,16; 3,17; 3,18; 3,19; 3,20
 4. Ovid: Am. 1,1; 1,6; 1,15; 2,12; 3,1; 3,9; 3,15; Trist. IV, 10
 5. tekstovi podijeljeni na kolegiju
 6. jedan naslov iz popisa dopunske literature
Dopunska literatura
 1. N. Holzberg Die römische Liebeselegie : eine Einführung , Darmstadt (5) 2012
 2. Kennedy, D. The Arts of Love. Five studies in the discourse of Roman love elegy. Cambridge 1993
 3. Luck, G. Die römische Liebeselegie. Heidelberg 1961 (The Latin Love Elegy, London & Totowa (2)1969)
 4. Lyne, R.O.A.M. The Latin Love Poets. From Catullus to Horace. Oxford 1980
 5. Veyne, P. L’élégie érotique romaine: L’amour, la poésie et l’Occident, Paris 1983 (Roman Erotic Elegy: Love, Poetry, and the West. London 1988)

Izborni predmet na studijima
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar