Rimska uprava u provinciji Dalmaciji

Naziv
Rimska uprava u provinciji Dalmaciji
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
132064
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studentima će se objasniti način na koji je funkcionirao rimski državni aparat u provinciji, od namjesnika provincije, preko ljudstva kojim je bio okružen, pa do glasnika i obavještajaca koji su za njega radili u udaljenim dijelovima provincije. Nadalje, uprava provincije odražava univerzalnu težnju Rima da čitavo Carstvo poveže cestama i osigura mir njegovim stanovnicima, pa će se objasniti i važnost rimske infrastrukture koja je neodvojiva od upravnog sustava. Premda je namjesnik bio glavna osoba u provinciji, ipak nije mogao imati utjecaj na prokuratore, neovisne financijske činovnike, koji su odgovarali izravno caru. Isto tako, na municipalnoj razini vlast u gradovima bila je sastavljena ponajviše od domaće društvene elite od kojih su mnogi imali status vitezova. Pregledom ovih upravnih funkcija studenti će dobiti uvid u ono što stoji u pozadini svih velikih građevinskih poduhvata u gradovima, ekonomskih prilika same provincije i organizacije suživota s domaćim stanovništvom.
Sadržaj
 1. Uvod u predmet. Pojam rimske uprave u provinciji.
 2. Osvajanje Ilirika i uspostava rimske uprave na području Ilirika. Dioba Ilirika.
 3. Podjela rimskog društva na staleže: senatorski stalež, viteški stalež i slijed časti.
 4. Ured namjesnika provincije u Saloni i raspodjela dužnosti u njemu. Primjeri na epigrafskim spomenicima Dalmacije.
 5. Publije Kornelije Dolabela i cestovna infrastruktura u Dalmaciji. Primjeri na epigrafskim spomenicima Dalmacije.
 6. Dalmatinski sudbeni konventi i njihovi stanovnici
 7. Rješavanje teritorijalnih sporova među peregrinskim zajednicama. Primjeri na epigrafskim spomenicima Dalmacije
 8. Obavještajne službe provincijskog namjesnika u Dalmaciji. Primjeri na epigrafskim spomenicima Dalmacije
 9. Slijed časti i prozopografija namjesnika Dalmacije. Primjeri na epigrafskim spomenicima Carstva
 10. Slijed časti i prozopografija namjesnika podrijetlom iz Dalmacije. Primjeri na epigrafskim spomenicima izvan Dalmacije.
 11. Municipalna uprava u provinciji: kvatuorviri, duoviri i dekurioni. Primjeri na epigrafskim spomenicima Dalmacije.
 12. Carski kult i svećeničke funkcije u provinciji Dalmaciji. Primjeri na epigrafskim spomenicima Dalmacije.
 13. Služba prokuratora i prokuratori u provinciji Dalmaciji. Primjeri na epigrafskim spomenicima Dalmacije.
 14. Slijed časti municipalnih magistrata i vitezova u Dalmaciji. Primjeri na epigrafskim spomenicima Dalmacije.
 15. Uprava u provinciji Dalmaciji u 3. stoljeću.

Ishodi učenja
 1. Primjena usvojenih znanja iz predavanja i iz epigrafike u kontekst antike, posebno Rimskog carstva
 2. Povezati i integrirati stečena znanja i vještine
 3. Moći pročitati i interpretirati podatke s antičkog natpisa, posebno onog koji se odnosi na provincijalnu upravu
 4. Moći usvojiti osnovne sadržajne razlike među administrativnim natpisima iz razdoblja Rimskog carstva u Dalmaciji i prepoznati njihove najvažnije odrednice
Metode podučavanja
Predavanja se izvode uz pomoć tehničke opreme u predavaonici, a dio nastave se izvodi na epigrafičkom materijalu u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se temeljem pismenog ispita na koji studenti mogu pristupiti ukoliko su bili nazočni na najmanje 80% nastave.

Obavezna literatura
 1. N. J. E. AUSTIN & N. B. RANKOV, Exploratio: military and political intelligence in the Roman world from the Second Punic war to the battle of Adrianople, London 1995. str. 39-85; 142-169;
 2. B. RANKOV, The governor’s men: the officium consularis in provincial administration, in: Goldsworthy & Haynes (eds.), Roman army as a comunity, JRA supplementrary series 34, Portsmouth-Rhode Island 1999, 15-34.
 3. M. SUIĆ, O municipalitetu antičke Salone, VAHD 60, Split 1958, 11-34.
 4. J. J. WILKES, Dalmatia, London 1969. str.192-261.
Dopunska literatura
 1. G. ALFÖLDY, Die Bevölerung und Gesellschaft der römischen Provinz Dalmatien, Budapest 1965.
 2. W. ECK, Die Verwaltung des römischen Reiches in der hohen Kaiserzeit. Ausgewählte und erweiterte Beitrage 1-2, Basel 1995-1997.
 3. M. GLAVIČIĆ, Salonitanski magistrati L. Anicius L. f. Paetinas i L. Anicius C. f. Paetinas, Histria antiqua 18/1, Pula 2009.
 4. A. JAGENTEUFEL, Die Statthalter der römischen Provinz Damlaia von Augustus bis Diokletian, Wien 1958.
 5. M. SANADER, Dalmatia. Eine römische Provinz an der Adria, Mainz am Rhein 2009.
 6. M. SUIĆ, Antički grad na istočnoj obali Jadrana, Zagreb 1976.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij