Rumunjska i Rumunji u europskom civilizacijskom kontekstu

Naziv
Rumunjska i Rumunji u europskom civilizacijskom kontekstu
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
118196
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Širiti pogled na povijesno-kulturni razvoj rumunjskoga naroda, a posebice na odnos prema hrvatskoj i drugim europskim civilizacijama/općoj europskoj civilizaciji.
Sadržaj
 1. I. 1. Predavanje - Uvod
 2. II. Opća povijest Rumunja i rumunjskih država u europskom kontekstu 2. Predavanje - Etnogeneza Rumunja
 3. 3. Predavanje - Srednji vijek
 4. 4. Predavanje - Rani novi vijek
 5. 5. Predavanje - Novi vijek
 6. 6. Predavanje - Suvremena povijest
 7. III. Rasprave o rumunjskoj kulturi i njezinom mjestu u europskoj kulturi 7. Predavanje – Rumunjska kultura - europska sinteza?
 8. 8. Predavanje - Pojmovi „sinkronizam“ i „protokronizam“ u rumunjskoj kulturi
 9. 9. Predavanje - Položaj rumunjske kulture za vrijeme socijalizma (1946.-89.)
 10. 10. Predavanje - Rumunjski egzil u europskoj (svjetskoj) kulturi
 11. IV. Problem manjina u regiji – rumunjske manjine u Europi, nacionalne manjine u Rumunjskoj 11. Predavanje – Rumunjske manjine u Europi; rumunjska manjina u Hrvatskoj
 12. 12. Predavanje - Nacionalne manjine u Rumunjskoj; hrvatska nacionalna manjina
 13. V. Osvrt na hrvatsko-rumunjske povijesne i suvremene odnose i veze 13. Predavanje - Hrvatsko-rumunjski povijesni odnosi
 14. 14. Predavanje – Suvremeni rumunjsko-hrvatski odnosi (20. stoljeće)
 15. VI. 15. Predavanje – Trenutni kulturni i političko-ekonomski položaj Rumunjske u europskom kontekstu

Ishodi učenja
 1. Proširivanje znanja studenata o povijesno-kulturnim pojavama i procesima u razvoju rumunjskoga naroda.
 2. Viši stupanj povezivanja najvažnijih povijesno-kulturnih događaja, fenomena i procesa unutar europske civilizacije, posebice između rumunjske i hrvatske civilizacije.
 3. Sposobnost usmenog i pismenog komuniciranja stečenih spoznaja na rumunjskom jeziku.
Metode podučavanja
Frontalno predavanje, uključujući i interaktivno pomoću informatičkih pomagala (Power Point), rad u grupama, izlaganje seminarskog rada, diskusija.
Metode ocjenjivanja
Ocjena iz pohađanja nastave (10%), aktivnosti na nastavi (20%), kratkog seminarskog rada (20%) te na temelju usmenog ispita po završetku nastave (50%).

Obavezna literatura
 1. Constantiniu, F., "O istorie sinceră a poporului român", Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999.
 2. Zamfirescu, D., "Cultură română – sinteză europeană", Litera Internaţional, Bucureşti – Chişinău, 2002.
Dopunska literatura
 1. Berindei, D., "Cultură naţională română modernă", Editura Eminescu, Bucureşti, 1986.

Izborni predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij