Rumunjske jezične vježbe V

Naziv
Rumunjske jezične vježbe V
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52180
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Članak iz novina, ponavljanje gramatike.
 2. Cjelina: Să facem cunoștință. Vokabular. Tvorba riječi: sufiksi i prefiksi za tvorbu pridjeva.
 3. Cjelina: Cum e vremea? Stupnjevanje pridjeva. Mjesto pridjeva.
 4. Cjelina: Pe stradă. La telefon. Izrazi slaganja / neslaganja. Prezumtiv prezent i prošli. Prilozi načina.
 5. Cjelina: Să cumpărăm mâncare! Vokabular. Prijedlozi i prijedložni izrazi s akuzativom.
 6. Cjelina: La magazin. La piață. Pasivno stanje. Prijedlozi i prijedložni izrazi s genitivom i dativom.
 7. Cjelina: La restaurant. Opće i vlastite imenice u genitivu i dativu. Vokativ.
 8. Cjelina: La gară. Taxi! Prilozi načina (mai, încă, doar itd.). Sufiksi za vršitelja radnje.
 9. Cjelina: La hotel. La poștă. Izražavanje mišljenja, zanimanja. Načinske rečenice.
 10. Cjelina: Casa mea. În familie. Odnosne rečenice.
 11. Cjelina: La bancă. La secretariat. La bibliotecă. Neodređene zamjenice.
 12. Cjelina: La doctor. Pogodbena rečenica.
 13. Tekst: La aeroport. La poliție. Niječne zamjenice.
 14. Tekst: La coafor, la frizerie. Ce se mai poartă? Pokazni član (cel, cea itd.)
 15. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Moći će davati savjete, formulirati mišljenje, iznositi vlastita stajališta.
 2. Izražavati suglasnost, nesuglasnost, interes, nesigurnost, iznenađenje, uvjerenje.
 3. Student će moći pravilno upotrebljavati morfosintaktičke strukture rumunjskog jezika.
 4. Čitati i slušati s razumijevanjem na razini B1.
 5. Primjenjivati leksik o obrađenim temama u govoru i pisanom tekstu na rumunjskom jeziku.
Metode podučavanja
Vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Vasilescu, A., Groza, L., Chelaru-Murăruș, O., Niculescu, D., Stan, C., Ușurelu, C. Limba română ca limbă străină: dosare pedagogice. București: Editura Universității din București, 2006.
 2. Dorobăţ, A., Fotea, M., Limba română de bază, Institutul European, 1999, vol. II.
Dopunska literatura
 1. Chelaru-Murăruş, O., Uşurelu, C., Vasilescu, A., Teste de limba română. Paşaportul lingvistic european, Bucureşti, 2006.
 2. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar