Ruski jezik za akademske potrebe 2

Naziv
Ruski jezik za akademske potrebe 2
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78182
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Razvijanje vještina pisanja, čitanja i govorenja u cilju stjecanja jezičnih kompetencija na razini A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike: govorna interakcija i govorna produkcija: razumijevanje jednostavnih fraza u kontekstu svakodnevnih situacija, postavljanje jednostavnih pitanja, te odgovaranje na takva pitanja; pismena recepcija i produkcija: razumijevanje osnovne informacije iz jednostavnih kraćih tekstova (različiti pisani izvori - novine, internet); pisanje poruka i jednostavnih kraćih pisama.
Sadržaj
 1. Ponavljanje leksičkih i gramatičkih cjelina usvojenih u prvom semestru
 2. Lokativ jednine i množine imenica i pridjeva (na pitanje где?). Povratni glagoli.Uvježbavanje kroz gramatičke vježbe. Čitanje teksta i primjena usvojenih cjelina u govoru.
 3. Prošlo vrijeme glagola.Pismo: čitanje i prepričavanje. Osnovni elementi pisma. Primjena usvojenih cjelina kroz sastavljanje kratkog pisma.
 4. Buduće vrijeme (nesvršenih) glagola. Genitiv jednine imenica i pridjeva. Glagol чувствовать себя.Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke (konstrukcije у меня есть кто, что? – у меня нет кого, чего?)
 5. Brojevi. Glagol стоить. Dativ ličnih zamjenica (konstrukcije я люблю – мне нравится)Ponavljanje i uvježbavanje usvojenih leksičkih i gramatičkih cjelina (priprema za pismenu provjeru)
 6. Pismena provjera.Glagolski vid i vidski parovi.Ponavljanje i uvježbavanje brojeva (izražavanje vremena). Primjena u govoru kroz opisivanje radnog dana.
 7. Dativ jednine i množine imenica i pridjeva. Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke Nazivi mjeseci. Datumi.
 8. Ponavljanje i uvježbavanje lokativa (odgovori о ком, чём?) i dativa imenica i pridjeva (naglasak na konstrukciji кому сколько лет?, te konstrukcije кому надо, нужно, необходимо, грустно, весело и т.п.)
 9. Osnovni glagoli kretanja bez prefiksa.Slušanje, čitanje i prepričavanje teksta s glagolima kretanja. Gramatički zadaci tematski povezani s tekstom.
 10. Glagoli kretanja s prefiksima по-, при- ≠ у-.Tekst o studijskom putovanju u Moskvu. Uvježbavanje kretanja kroz čitanje i prepričavanje teksta.
 11. Instrumental jednine i množine imenica i pridjeva. Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke.Glagoli поздравить / поздравлять кого с чем?Ruski praznici.
 12. Glagoli быть, стать кем?; интересоваться, увлекаться, заниматься чем?Ponavljanje i uvježbavanje usvojenih gramatičkih i leksičkih cjelina.
 13. Ponavljanje gradiva kao priprema za pismenu provjeru i usmena izlaganja.
 14. Pismena provjera.Usmena izlaganja.
 15. Usmena izlaganja

Ishodi učenja
 1. prepoznati i primijeniti imenice, pridjeve, zamjenice i brojeve u svim padežima osim genitiva množine
 2. prepoznati i primijeniti glagole u prošlom, sadašnjem i budućem vremenu
 3. razlikovati kategoriju vida ruskih glagola
 4. pročitati, razumjeti i interpretirati kraći jednostavan tekst
 5. održati usmeno izlaganje o sebi i drugima utemeljeno na elementima bigrafije
 6. postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o prošlim događajima i budućim planovima
 7. pronaći i razumjeti jednostavne informacije u elektroničkim medijima ili tiskanim materijalima (oglasi, prospekti, brošure, katalozi)
Metode podučavanja
Naglasak je na interakciji nastavnika i studenata. U nastavi se koriste materijali iz udžbenika i gramatičkih vježbenica, te audio materijal. Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća i pismenih provjera, te usmeno izlaganje na zadanu temu na kraju semestra (biografija).
Metode ocjenjivanja
Redovito posjećivanje nastave i redovito pisanje domaćih zadaća (5 obveznih). Dvije pismene provjere u tijeku semestra. Usmeno izlaganje na kraju semestra (kratka biografija).

Obavezna literatura
 1. Миллер, Л.В.; Политова, Л.В.; Рыбакова, И.Я. Жили-были – 28 уроков русского языка для начинающих Санкт-Петербург: Златоуст, 2004
Dopunska literatura
 1. Чернышов, С. Поехали 1 Санкт-Петербург: Златоуст, 2007
 2. Эсмантова, Т. Русский язык: 5 элементов Санкт-Петербург: Златоуст, 2008
 3. Хавронина, С.А.; Широченская А.И. (2007) Русский язык в упражнениях Москва: Русский язык. Курсы, 2008

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 5. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 6. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 8. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 10. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 11. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 12. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar