Semantika riječi

Naziv
Semantika riječi
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
80893
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Produbljivanje i proširivanje znanja o semantici riječi kako bi studenti osvijestili važnost leksika. Ovaj je kolegij namijenjen studentima koji već vladaju temeljnim strukturama njemačkog jezika te žele ne samo proširiti svoj vokabular već i saznati više o tome kako je organiziran leksik nekog jezika, što bi trebalo pridonijeti poboljšanju njihove komunikativne sposobnosti.
Sadržaj
 1. Uloga semantike riječi u okviru semantike kao lingvističke discipline
 2. Teorija semantičkih polja
 3. Komponencijalna analiza
 4. Prototipna semantika
 5. Konotativno i denotativno značenje
 6. Monosemija i polisemija
 7. Metafora
 8. Metonimija
 9. Sinonimija
 10. Antonimija
 11. Homonimija
 12. Hiponimija, hiperonimija
 13. Semantičke promjene
 14. Semantičke promjene
 15. Leksička semantika i teorija prevođenja

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći definirati ulogu semantike riječi u okviru semantike kao lingvističke discipline.
 2. Studenti će moći definirati glavne značajke i zaključke različitih tradicionalnih teorijskih pristupa u okviru semantike riječi.
 3. Studenti će moći oderditi i opisati semantičke odnose između i unutar pojedinih riječi.
 4. Studenti će moći definirati uzroke i izvore semantičkih promjena.
 5. Studenti će moći rekonstruirati semasiološku i onomasiološku strukturu pojedinih leksema.
 6. Studenti će moći opisati kako je organiziran leksik nekog jezika.
Metode podučavanja
Grupni i pojedinačni rad, zajednička analiza tekstova, diskusija
Metode ocjenjivanja
Pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi, seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Schwarz, Monika/ Chur, Jeannette: Semantik: ein Arbeitsbuch. Tübingen: Günter Narr, 2007.
 2. Lyons, John: Semantik. München: C. H. Beck, 1980.
 3. Ullmann, Stephen: Grundzüge der Semantik: die Bedeutung in sprachwissenschaftlicher Sicht. Berlin: W. de Gruyter & Co., 1967.
 4. Brdar, Mario: Leksička semantika i teorija prevođenja: slučaj lažnih i pravih prijatelja. U: Mihaljević Djigunović, Jelena/Pintarić, Neda (ur): Prevođenje: suvermena strujanja i tendencije: zbornik radova. Zagreb, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1995, str. 337-342.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6. semestar