Seminar - konzultacije za diplomande

Cilj
Sustavna podrška u koncipiranju, pripremanju i pisanju diplomskog rada.
Sadržaj
 1. a) hodogram izrade završnog rada b) apsolventski sindrom; blokade i "blokade"
 2. a) određivanje teme, mentora i jezika završnog rada b) stručna literatura: kako odabrati i naći relevantne izvore
 3. a) izvještaj o napretku b) obrazloženje teme, cilja/teze, metodologije, strukture, izbora literature
 4. a) izvještaj o napretku b) "obrada" literature, usustavljivanje znanja
 5. a) izvještaj o napretku b) kako strukturirati rad
 6. a) izvještaj o napretku b) uzusi citiranja, svjesni i nesvjesni plagijati
 7. a) izvještaj o napretku b) znanstveni stil

Ishodi učenja
 1. Odrediti temu, cilj, ključne hipoteze/teze i metodologiju završnog rada
 2. Koncipirati i strukturirati opsežniji znanstveni rad
 3. Odabrati relevantnu literaturu
 4. Poznavati i poštivati uzuse znanstvenog rada
 5. Internalizirati znanstveni stil
Metode podučavanja
Sastanak svaki drugi tjedan. Izvješaji polaznika o pojedinim fazama rada; vođena diskusija
Metode ocjenjivanja
Rad sa studentom/studentima se ne ocjenjuje. Završni rad ocjenjuje povjerenstvo za obranu završnog rada.

Obavezna literatura
 1. Martin Kornmayer: Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht. Für Bacchelor, Master und Dissertation. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt 2008
Dopunska literatura
 1. Ovisi o prijavljenoj temi diplomskog rada polaznika

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij