Seminar iz metodike nastave filozofije II

Naziv
Seminar iz metodike nastave filozofije II
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
124358
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Razmotriti, usvojiti i uvježbati nastavne metode, komunikacijske vještine i argumentacijske strategije potrebne za izvođenje nastave filozofije i minimalnu nastavničku kompetenciju
Sadržaj
 1. Raspraviti metodičke scenarije, načine izvođenja i argumentacijske strategije odabranih nastavnih jedinica i tema iz nastavnih programa filozofije i etike Obrada zadanih tema kroz kratka uvodna izlaganja studenata, nakon kojih slijede analize i diskusija.
 2. Moralna ideja jednakosti
 3. Kierkegaard
 4. Kantova etika
 5. Rat i mir u etičkoj perspektivi
 6. Nietzsche
 7. Politika i fenomen prljavih ruku
 8. Marx
 9. Etika medija
 10. Ljudska prava
 11. Odgovornost
 12. Rawls
 13. Etička argumentacija
 14. Terorizam
 15. Kozmopolitizam

Ishodi učenja
 1. Ovladati postupcima pripremanja i strukturiranja javnog izlaganja
 2. Razviti sposobnost stvaranja logičkih i narativnih postupaka koji čine uspješno javno komuniciranje
 3. Razvijati i primjeniti umijeća nastavne komunikacije
 4. Uvježbati različite metodičke scenarije s kojima se znanstveno znanje metodički i didaktički oblikuje na primjereni način
 5. Razumjeti, primjeniti i uvježbati razvedenosti i strukturu filozofskog dijaloga
 6. Usvojiti različite postupke motiviranja i stvaranja prirodnog kritičkog ozračja
 7. Razvijati i primjenjivati kulturu dijaloga, tolerancije i međusobnog uvažavnja u raspravama
 8. Uvježbati adekvatnu neverbalnu komunikaciju koja se tiče boje i visine glasa, držanja, kretnji i gestikulacija
 9. Uvježbati i savladati umijeće poticanja na učenje
 10. Usvojiti i primjenjivati postupke metakognitivnosti i autokorektivnosti u izvođenju nastavnih jedinica
Metode podučavanja
Korištene metode: kratka uvodna izlaganja studenata, dijalog, rasprave, diskusije, rad u skupinama, rad na tekstu ili predlošku, komparativne analize, vježbe.
Metode ocjenjivanja
Seminar iz Metodike nastave filozofije II primarno se opisno ocjenjuje s obzirom na kvalitetu participacije u zajedničkom radu te shodno savladanim i usvojenim ishodima seminara. Od posebne je važnosti kvalitete utemeljenosti, postavljanja problema, argumentiranja i komunikativnosti u uvodnom izlaganju i/ili pisanom seminarskom radu. Sekundarno se uspješnost izvedbe u seminaru uzima u obzir u okvirima polaganja ispita iz Metodike nastave filozofije.

Obavezna literatura
 1. Stručna literatura ovisi o odabranoj temi za svaki od 2. do 15. susreta. Student sam odlučuje o potrebnoj literaturi, a na konzultacijama brni svoj odabir.Metodička literatura je istaknuta u syllabusu predavanja
Dopunska literatura
 1. Za svaku samostalnu temu uvodnog izlaganja, shodno vlastitom stručnom i metodičkom rješenju, student sam pronalazi dodatnu literaturu i na konzultcijama brani svoj izbor.

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij