Seminar iz srednjovjekovne plastike

Naziv
Seminar iz srednjovjekovne plastike
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
125385
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Na primjerima pojedinačnih djela ili skupina spomenika, studenti produbljuju znanja o stilskim i radioničkim karakteristikama srednjovjekovne plastike, njezinim izvorima i odnosu prema starokršćanskim djelima, posebnostima koje su rezultat srednjovjekovnoga razvoja umjetnosti. Stječu potpuniji uvid u arheološki kontekst nalaza srednjovjekovnih kamenih spomenika.
Sadržaj
 1. Razgovor o spomenicima koji bi mogli biti predmetom seminarskih radova.
 2. Odabir i određenje teme svakoga seminarskog rada.
 3. Izrada i izlaganje seminarskog rada.
 4. Izrada i izlaganje seminarskog rada.
 5. Izrada i izlaganje seminarskog rada.
 6. Izrada i izlaganje seminarskog rada.
 7. Izrada i izlaganje seminarskog rada.
 8. Izrada i izlaganje seminarskog rada.
 9. Izrada i izlaganje seminarskog rada.
 10. Izrada i izlaganje seminarskog rada.
 11. Izrada i izlaganje seminarskog rada.
 12. Izrada i izlaganje seminarskog rada.
 13. Razgovor o dovršenim seminarskim radovima i njihovim rezultatima.
 14. Dopune i korekcije.
 15. Dopune i korekcije.

Ishodi učenja
 1. Smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst.
 2. Moći provesti stručnu i znanstvenu analizu ranosrednjovjekovne skulpture.
 3. Poznavati recentnu literaturu i znanstvene spoznaje.
 4. Moći prezentirati podatke znanstvenoj i široj javnosti.
Metode podučavanja
Komparativno proučavanje djela srednjovjekovne plastike na osnovi sigurno datiranih spomenika. Djela se analiziraju na temelju podataka iz literature, ali i na temelju osobnog uvida u karakteristike spomenika što podrazumijeva razgledavanje, fotografiranje i crtanje odabranih spomenika.
Metode ocjenjivanja
Izlaganje i predaja seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. Za svaki seminarski rad potrebna je posebna literatura.
Dopunska literatura
 1. Za svaki seminarski rad potrebna je posebna dopunska literatura.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij