Skandinavija i Skandinavci

Naziv
Skandinavija i Skandinavci
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
7
Šifra
36042
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Omogućiti studentima upoznavanje s obilježjima skandinavskih zemalja i skandinavskih kultura, stjecanje znanja koje će biti podloga kasnijim kolegijima i općenito omogućiti bolje razumijevanje i uspješnije snalaženje u skandinavskim temama.
Sadržaj
 1. predstavljanje kolegija, upute za izradu prezentacije te za izradu seminarskog rada; Danska: geografske, demografske i gospodarske karakteristikeDanska: geografske i demografske i gospodarske karakteristike
 2. dansko društvo; pregled geografskih, gospodarskih, demografskih i društvenih karakteristika Ferskih otoka i Grenlanda; pregled geografskih, gospodarskih, demografskih i društvenih karakteristika Islanda
 3. prapovijest i predvikinško razdoblje na sjeveru Europe; vikinško doba na sjeveru Europe
 4. vikinško društvo i kultura;povijest Danske - od uspostave države do perioda apsolutizma
 5. povijest Danske od prosvjetiteljstva do 21. stoljeća; srednjevjekovna islandska republika; kasnija povijest Islanda
 6. pregled geografskih i demografskih karakteristika Norveške; norveško gospodarstvo; suvremeno norveško društvo
 7. studentske prezentacije na odabrane teme;povijest Norveške od stvaranje jedinstvene kraljevine do samostalnosti
 8. kolokvij: nordijski prostor, Island, Danska Norveška u 20.st.
 9. studentske prezentacije na odabrane teme
 10. švedski reljef, klima, flora i fauna;stanovništvo Švedske, naselja, migracije kroz povijest
 11. kolokvij (Norveška)Švedska: gospodarstvo, državna uprava, političke stranke
 12. povijest Švedske od uspostavljanja države do Ustava iz 1809.
 13. Švedska u 19. i u 20.st.
 14. studentske prezentacije na odabrane teme
 15. studentske prezentacije na odabrane teme;kolokvij (Švedska)

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći opisati geografske karakteristike Švedske, Danske, Norveške, Islanda, Grendlanda i Ferskih otoka;
 2. opisati demografske karakteristike suvremenih skandinavskih društava;
 3. opisati organizaciju državne uprave u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj;
 4. opisati period najstarije povijesti skandinavskog prostora i nabrojati najvažnije arheološke lokalitete/ nalaze iz tog perioda;
 5. opisati razvoj i karakteristike vikinškog perioda, glavne događaje, povijesne izvore i nalaze;
 6. opisati glavne smjerove povijesnog razvoja skandinavskih društava;
 7. nabrojati bitne događaje i osobe i objasniti njihovu ulogu u političkoj povijesti Švedske, Danske, Norveške i Islanda;
Metode podučavanja
predavanje, konzultacije u pripremi seminarskog rada i komentari na seminarski rad, upute i komentari na studentsku prezentaciju
Metode ocjenjivanja
Obaveza je studenata redovno dolaziti na predavanja te aktivno sudjelovati u radu seminara, što podrazumijeva pripremu u skladu s prethodnim uputama nastavnika, usmeno izlaganje u razredu te uključivanje u diskusiju. Studenti, u dogovoru s nastavnicima, izabiru temu o kojoj izrađuju seminarski rad. Student je također obavezan obraditi jednu temu vezanu uz Švedsku i održati prezentaciju na nekoj od sesija predviđenih za studentske prezentacije. Obaveza polaganja pismenog ispita može se ispuniti ili polaganjem triju kolokvija tijekom semestra ili polaganjem jedinstvenog ispita iz cjelokupnog gradiva.

Obavezna literatura
 1. Lagerqvist, L.O. (2001). Swedish History / Schwedische Geschichte, Svenska institutet
 2. Graham-Campbell, J. (2001). The Viking World, Frances Lincoln
 3. Wilson, D. M. (1970). The Vikings and Their Origins, Thames & Hudson, str. 13-69
 4. Karlsson, G. (2010). A Brief History of Iceland, Mál og menning
Dopunska literatura
 1. Danielson, D. - Groenlie, H. (1995) NORWAY: A History from the Vikings to Our Own Times, Scandinavian Uni. Press
 2. Himmelstrup, P. (1995), Discover Denmark – on Denmark and the Danes; Past, Present and Future, The Danish Cultural Institute
 3. Jespersen, K. J. V. (2011), A History of Denmark, Palgrave Macmillan
 4. Karlsson, G. (2000), The History of Iceland, University of Minnesota Press
 5. Wilson, D. M. (1970), The Vikings and Their Origins, Thames & Hudson
 6. Anker, L. – Litzell, G. – Lundberg, B.A. (2002) World Heritage Sites in Sweden, Svenska institutet – The National Heritage Board
 7. Häggroth, S. - Kronvall, K. – Riberdahl, C. – Rudebeck, K. (1999) Swedish Local Government – Traditions and Reforms, Svenska institutet
 8. Sedig, K. (2002) Swedsih Innovations, Svenska institutet
 9. Simek, R. (1998) Die Wikinger, Beck

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar