Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja

Naziv
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124281
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj je ovog kolegija svladati relevantne dijagnostičke postupke, steći uvid u mogućnosti rehabilitacije i sposobnost rješavanja problema.
Sadržaj
 1. sat: 1,2tema: Povijesni pregled bavljenja gluhoćom kroz povijest i kratki pregled metoda rehabilitacije slušanjasat: 3,4tema: Verbotonalni sustav
 2. sat: 5,6tema: AVGS/SGAV kao dio VTS-asat: 7, 8tema: Verbotonalna metoda
 3. sat: 9, 10tema: Anatomija i fiziologija perifernog slušnog i vestibularnog osjetilasat: 11, 12tema: Anatomija i fiziologija središnjeg slušnog i vestibularnog sustava
 4. sat: 13, 14tema: Bolesti koje utječu na sluh i slušanjesat: 15, 16tema: Audiološke i vestibulološke pretrage u kliničkoj praksi
 5. sat: 17, 18tema: Povezanost dijagnostike i rehabilitacijesat: 19, 20tema: Funkcionalna dijagnostika slušanja
 6. sat: 21, 22tema: Rana dijagnostika oštećenja sluha: mogućnosti i preprekesat: 23, 24tema: Uvod u ORL, dijagnostika, KBC Sestre milosrdnice
 7. sat: 25-26tema: Uvod u ORL, dijagnostika, KBC Sestre milosrdnicesat: 27, 28tema: operacijske sale / dijagnostika
 8. sat: 29, 30tema: operacijske sale / dijagnostika sat: 31, 32tema: operacijske sale / dijagnostika
 9. sat: 33, 34tema: Umjetna pužnica (karakteristike i princip rada uređaja)sat: 35, 36tema: Razvoj slušanja kod djece s umjetnom pužnicom
 10. sat: 37, 38tema: Primjena verbotonalne metode u rehabilitaciji osoba oštećenog sluhasat: 39, 40tema: Funkcionalna dijagnostika slušanja (vježbe)
 11. sat: 41, 42tema: Funkcionalna dijagnostika slušanja (vježbe)sat: 43, 44tema: Odabir i prilagodba slušnog pomagala (vježbe)
 12. sat: 45, 46tema: Odabir i prilagodba slušnog pomagala (vježbe)sat: 47, 48tema: Rehabilitacija osoba s umjetnom pužnicom (vježbe)
 13. sat: 49, 50tema: Rehabilitacija osoba s umjetnom pužnicom (vježbe)sat: 51, 52tema: Rehabilitacija osoba s umjetnom pužnicom (vježbe)
 14. sat: 53, 54tema: Rana intervencija i razvoj slušanja kod djece s oštećenjem sluhasat: 55, 56tema: Specijalni postupci u VT rehabilitaciji (glazbene i ritmičke stimulacije)
 15. sat: 57, 58tema: Primjena VT metode u edukacijisat: 59, 60tema: Srednja škola Slava Raškaj (nastava: vježbe)

Ishodi učenja
 1. povezati tipove oboljenja i odrađenih medicinskih postupaka koje prethode rehabilitaciji
 2. provoditi funkcionalnu dijagnostiku sluha i slušanja
 3. analizirati dobivene nalaze i preporučiti program rehabilitacije slušanja i govora
 4. pripremiti i provoditi program rehabilitacije slušanja i govora ovisno o dobi, oštećenju i pomagalu korisnika
 5. primijeniti verbotonalnu metodu u rehabilitaciji slušanja i govora
 6. rangirati tipove oštećenja glasa i govornog trakta te preporučiti i provoditi daljnje rehabilitacijske postupke
 7. planirati i organizirati samostalan rad u rehabilitaciji slušanja i govora kako s pojedincem tako i u radu s grupom
 8. planirati i organizirati rehabilitaciju slušanja i govora kod osoba s višestrukim oštećenjima
Metode podučavanja
predavanja, vježbe, hospitacije, e-učenje
Metode ocjenjivanja
izvršavanje obveza na kolegiju, usmeni i pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Borković, Lj. (2005). Neuropsiholingvistička osnova slušanja, mišljenja i govora (Temelji verbotonalne teorije). Zagreb: Art trezor.
 2. Bumber, Ž., Katić, V., Nikšić-Ivančić, M., Pegan, B., Petric, V, Šprem, i sur. (2004). Otorinolaringologija. Zagreb: Naklada Ljevak. (jedna od knjiga pod 2. ili 3.)
 3. Padovan, I. i sur. (1990). Otorinolaringologija za studente medicine i stomatologije (ili neko kasnije izdanje udžbenika za studente MEF-a). Zagreb: Školska knjiga.
Dopunska literatura
 1. Judaš, M. i Kostović, I. (1997). Temelji neuroznanosti. Zagreb: MD.
 2. Dulčić, A. i sur. (2012). Verbotonalni pristup djeci s teškoćama sluha, slušanja i govora. Zagreb: Art trezor.
 3. Vlahović, S. (2005). Važnost i osobitosti dijagnostike oštećenja sluha u djece mlađe od dvije godine. Paediatria Croat 49, 2, 18-24.
 4. Asp, C. W. (2006) . Verbotonal speech treatment. San Diego: Plural Publishing.
 5. Allum, D. T. (1996). Cochlear implant rehabilitation in children and adults. London: Whurr Publishers.
 6. Dulčić, A. i sur. (2012). Verbotonalni pristup djeci s teškoćama sluha, slušanja i govora. Zagreb: Art trezor.
 7. Guberina, P. (2010). Govor i čovjek: Verbotonalni sistem. Zagreb: Art trezor.

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij